Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
Vadászvizsgák

Vizsgák felsorolása:

Alapvizsga (AV) szabályzat magyar vizslák részére

(A tenyészszemle munkateljesítmény vizsgálati része)

Ezen szabályzat alapján elbírálhatóak az egyéb kontinentális vizslafajták is.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

1. Az alapvizsga a magyar vizsla tenyészszemle részét képezi, azonban megszervezhető külön is, de a két minősítés térbeli és időbeli eltérése ellenére egy egységet képvisel, és bármelyik hiánya eleve kizárja a kutyát a tenyésztésből. Az alapvizsga eredménye felvezetendő a törzskönyvre, mint: Alapvizsgán ...pontszámmal megfelelt / kiválóan megfelelt.

A tenyészszemle küllemi bírálata után a tkv-re felvezetendő: "Tenyészszemle küllemi bírálaton megfelelt / kiválóan megfelelt / nem felelt meg."

Amikor mind a küllemi, mind a munka bírálat megtörtént, kerülhet a tkv-re: "Tenyészthető" minösítés. Ennek hitelesítése a klub részéről a rendezvény irodán történik, és csak a klub pecsétjével és megbízottjának aláírásával hiteles.

Sikertelen AV-t nem kell felvezetni a törzskönyvre.

2. A vizsgára nevezhető minden rövid és drótszőrű magyar vizsla amelyik az 1 éves kort betöltötte és küllembírálaton megfelelt. Felső korhatár nincs, azonban szorgalmazni kell, hogy a vizslák minél fiatalabb korban vizsgázzanak, amikor a kiképzettség még nem fedi el a veleszületett adottságokat(12-18 hónapos korban).

Valamint nevezhető minden VII fcs.-ba tartozó kutya, amelynél a fajta tenyésztéséért felelős szervezet ezt a vizsgát elismeri.

3. Alapvizsga rendezéséhez olyan, vadászatra alkalmas területet kell biztosítani, ahol a vad rejtőzködéséhez kellő takarás van, de a kutyának megfelelő szabad mozgást tesz lehetővé.

Az élő vad lehet fogoly, fácán vagy fürj. Ezt ki lehet helyezni ketrecben is, de gallyakkal, növényekkel úgy kell letakarni, hogy a ketrec ne legyen látható, de azért a szél jól átjárhassa. A vadat a kutya indulása előtt legalább 15 perccel ki kell tenni. Minden kutyának több vad találására kell lehetőséget biztosítani. Amenynyiben a területen természetes vad nincs, vagy csak kevés található, több madarat kell kihelyezni, hogy a kutya adottságai kellőképpen értékelhetoek legyenek. Az első vad megtalálása után a kutyát pórázra lehet venni és elvezetni kellő távolságra, ahonnan már nem fut vissza az elobbi madárhoz.

Mezei keresés közben legalább 2 lövést kell leadni, egymástól 10-20 mp-re, amikor a kutya a vezetőtől legalább 10- 20 m távolságra van.

4. Lőtt vad szükséglet:

használható tollas vad: fácán, kacsa (esetleg házigalamb) 10 kutyánként minimum 2,

bármilyen nyúl (üregi vagy házinyúl)

5. Vízi munkához: olyan nyílt vízfelület, ahol a kutyának legalább 5-6 métert mélyvízben úszva kell megtenni és van megfelelő szabad, enyhén lejtős partszakasz, hogy a kutya jól láthassa az aport bedobását, és ahol minden nehézség nélkül be tud menni, és ki tud jönni.

6. Értékelés:

A feladatoknál a kutya a feladatok leírásánál szereplő szorzóval kialakított pontszámot kaphatja. Minden feladat 0 - 4 között osztályozható. Maximum elérhető 100 pont, 61 ponttól megfelelt, 81 ponttól kiválóan megfelelt minősítéssel.

Az a kutya, akinek bármilyen feladatnál 0 osztályzatot kapott, nem felelt meg, függetlenül az összes pontszámtól.

FELADATOK:

1. Mezei keresés:

1.1. Orrjóság: (4)

Az egész mezei keresés során kell értékelni. Figyelembe kell venni, hogyan és milyen távolságról reagál a vad jelenlétére, vadhelyekre, csapákra, inkább a talajt szaglássza vagy kihasználja a légszimatot.

1.2. Keresés stílusa: (3)

Nem követelmény a kiforrott keresési stílus, inkább az érdeklődés, a találni akarás (foleg az elso vad vagy vadhely utáni munkát kell figyelembe venni), a fejtartás, az önállóság (vagyis az, hogy ne csak a gazdája parancsára, figyelmetlenül szaladgáljon, hanem vezetőjétől bátran távolodjon el.). Mutassa a törekvést a kígyóvonalban való keresésre. Pozitívan értékelendő, ha megpróbál "utánajárni" az érzett szagoknak, még ha ezáltal a keresési séma megtörik, lekeresetlen területek maradnak is ki. Figyelembe veendő a fajtára jellemzö, könnyed, kiegyensúlyozott, harmonikus mozgás is.

1.3. A vad jelzése, vadmegállás: (4)

Nem követelmény a szilárd és kitartó állás, nem hiba, ha a madár megmozdulására a kutya beugrik. Maximális pont csak akkor adható, ha a kutya a vad észlelését jól jelzi és legalább néhány másodpercig kifejezetten áll, legalább egy vadat szagra áll be, nem csak közvetlen közelről, a vad megpillantásakor.

1.4. Gyorsaság, kitartás: (1)

A vizsla a munka nagyobb részében vágtában de legalább lendületes ügetésben dolgozzon. Nem hiba, ha vadhelyeknél, csapáknál leáll szimatolni, esetleg csak a vezető buzdítására megy tovább. Érdeklodése, munkakedve a munka vége felé se csökkenjen. Nem tekintheto hibának, ha csak az elso vad megtalálása után kezd intenzíven dolgozni, ha a munka első részében is mutatott érdeklődést és kezdeményezőkészséget.

2. Elhozás-teszt:

Szintidő: 3 perc / vad

Feladat: a kutyának meg kell fogni és önállóan hozni kell a szormés és tollas vadat, nem elegendő, ha a szájába tett apportot hozza. Legmagasabbra értékelendő, ha a vezetőáltal eldobott vadat a kutya önállóan felveszi és hozza.

Apport: friss tollas és szőrmés vad (A teszt kezdete előtt minden kutyának néhány perc lehetőséget kell biztosítani a próbálkozásra).

A vezető bármilyen segítséget adhat a kutyának, játszhat vele, ingerelheti a vaddal, de az értékelésnél ezt számításba kell venni. Joga van szintidon belül többször próbálkozni.

Amennyiben csak az egyik vadat hajlandó a szájába venni, csak minimális pontszámot kaphat.

2.1. Érdeklödés a vad iránt: (3)

Követelmény, hogy a kutya folyamatos és nagyfokú érdeklődést mutasson. Ha rövid szaglászás után elfordul, és csak a vezető fokozott és többszöri buzdítására hajlandó felvenni és hozni minimum 3 métert, nem kaphat 1 pontnál többet. Maximális pontszámot kaphat az a kutya, amelyik kifejezett érdeklődést mutat a vad megpillantásakor és rövid bevezetés, próbálgatás után az eldobott vadhoz odavágtázik és rövid fogáskeresés után megfogja a vadat.

2.2. Fogás, elhozás módja: (2)

Maximális pontot kap, ha a vadat vonakodás nélkül, határozottan, "tele szájjal", de nem durván megfogja és legalább öt métert viszi. Fogásigazítás nem hiba.

Hibák: a vad többszöri megrázása, "gyömöszölése", rágása, olyan kemény fogás, hogy sérül a vad, vagy ha csak undorral, "foghegyről" hozza. Törekvés a kikezdésre súlyos hiba. Minimum-követelmény, hogy a vadat a földrol önállóan fölvegye, és pár métert vigye.

2.3. Csapakövetési hajlam (1):

Az elhozás teszt teljesítése után a vezető az egyik - választása szerinti - vadat (szormés vagy tollas) kb. 30 méter távolságra egyenes vonalban elhúzza oly módon, hogy a csapa kezdeténél a vadat alaposan a talajhoz dörzsöli és tollat vagy szort is hagy bőségesen az elején. Ezt a kutya nem láthatja. Nagyon gondosan kell kiválasztani a területet, hogy a lehető legjobb szagvételi lehetoséget biztosítsunk a fiatal kutyának (talaj, növényzet, szélirány: hátszél) Ezután odavezeti kutyáját a nyom elejéhez, ott megmutatja neki a csapa indulási helyét. Innen a kutyának kell kidolgoznia a nyomot. A vezető kísérheti kutyáját, szabadon megválaszthatja, hogy vezetéken vagy szabadon dolgozzon a kutyája. Nem követelmény a csapa precíz kidolgozása, bírálandó a csapakövetési hajlam, az érdeklodés, az akarat.

3. Vízi teszt:

Szintidő: 5 perc

Feladat: Bármely apporttárgy vagy vad kihozása a vízbol a vezető választása szerint (lehet saját tárgy, bot, játék is). A vezető - akár előzetes rövid, 0,5-1 perces parti gyakorlás után - bedobja a tárgyat úgy, hogy legalább néhány métert kelljen úszni érte. A kutya azonnal indulhat az apportért.

Sikeres kihozás után - átadást nem követelünk, elég, ha a partra hozza - azonnal vissza kell dobni a tárgyat. Amikor a kutya másodszor is a vízben van, a levegőbe kell lőni (de a puska legalább 15 méterre legyen a kutyától). A kutyának folytatni kell a munkát. A vezető bíztathat, parancsot adhat, dobálhat.

Ha a kutya a lövés után elhozás nélkül kijön a vízbol, újra beküldheto, szükség esetén más tárggyal megismételheto a feladat. Fontos, hogy újra bemenjen a vízbe.

Ha a kutya lövés után semmiképpen sem küldheto be újra a vízbe, a "Reakció lövésre" osztályzata 0.

3.1. Vízkedvelés: (3)

A feladat értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a kutya hogyan megy be a vízbe (nem elony, ha beugrik), szívesen tartózkodik-e a vízben. Szép stílusú úszás itt még nem követelmény.

Maximális pontszámot az a kutya kap, amelyik a terep rövid felmérése után bátran bemegy és úszik az apportért.

4. Idegrendszer

4.1. Reakció lövésre: (1)

Mind a mezei, mind a vízi teszt közben értékeljük. Maximális pontszámot az a kutya kaphat, amelyik a mezei keresés feladatnál a lövések után - néhány másodperc tájékozódás után - változatlan tempóban és kedvvel dolgozik, és a vízi tesztnél a lövés után folytatja a munkát (ismételt parancsadás - irányító dobás nem hiba).

Ha a mezei keresésnél a lövések után visszamegy a vezetőhöz és csak annak biztatása után, vonakodva folytatja a munkát, 1 pontot kaphat. Ha elszalad, vagy nem folytatja a munkát, vagy a vízi tesztnél a lövés után kijön a vízből és nem úszik be újra, 0 pontot kap.

4.2. Temperamentum, munkakedv: (3)

Az egész vizsga alatt értékelendő. Figyelembe kell venni, hogy kellő barátságossággal viszonyul-e a bírókhoz (idegen emberekhez), hogyan reagál idegen kutyák jelenlétére (oktalan agresszivitás komoly hiba), milyen a kapcsolata vezetojével, törekszik-e a kapcsolattartásra.

Mutasson kifejezett érdeklődést a feladatok iránt, legyen benne vadászszenvedély. Fiatal korban kisebb hiba a túl élénk, nehezebben kézben tartható viselkedés, mint az érdeklődés nélküli, "langyos" vagy félénk, bizalmatlan, vagy túl agresszív, verekedésre hajlamos attitud.

ÉRTÉKELÉS:

A vizsgán megfelelt az a kutya, akinek nincs 0 osztályzata és legalább 61 pontot elért.

Kiválóan megfelelt, aki minimum 81 pontot elért.

Vadász alkalmassági vizsga (VAV)

A vizsga leírása

A vizsgát egy nap alatt kell teljesíteni. Minden elhozási feladatot külön kell értékelni, bármelyik megtagadása kizárást von maga után.

Ki kell zárni a vizsgán azt a kutyát, amelyik:

-lövésfélo, ideggyenge, agresszív

-vaduzo, amely nem hívható vissza és azzal a vadászatot zavarja

-nem hozza el a lott vadat

-annyira fegyelmezetlen, hogy azzal a vadászatot zavarja

-a vadat kikezdi, elássa

A kutya sikeresen teljesíti a vizsgát, ha a megszerezheto összes pontszám legalább 50%-át megszerzi. A VAV feladatainak teljesítése

jó alapot ad arra, hogy a vadászat rendjének megfeleljen, ezért a vizsgán szigorúan kell bírálni a fegyelmet és a kutya lövés utáni munkáját.

A kutyavezeto feladata:

-A vizsgán megfelelo felszereléssel (póráz, öltözet, stb.) fegyelmezetten vegyen részt a munkában.

-A vizsgáztatók utasításának megfeleloen kell a kutyáját vezetni és irányítani

-Kutyáját munkán kívül köteles pórázon tartani.

-Kutyája azonosítását a helyszínen vállalnia kell (pl. tetoválás)

Vizsgakövetelmények, bírálati szempontok

1. Viselkedés loálláson (értékszám: 3)

A kutyának a loálláson álló vadász mellett, vagy a vadász elott kell feküdni vagy ülni. A hajtás zajára és lövésekre nyugodtan kell maradnia, eso vadra csak parancsra mehet el. Vizsgán a vizsgázók egymástól 15-20 m-re állnak kutyáik mellett. A hajtást a gyakorlati vadászathoz kell közelíteni. Minden kutya elott egy lövést kell leadni.

Szabályos végrehajtás:

ha a kutya láb mellett hasal, vagy ül, sem lövésre sem vadkelésre nem hagyja el helyét

Retriever esetén:

Ül vagy áll vezetoje elott, hogy figyelemmel követhesse a hajtásfolyamatát, mert ez a pozíció a legalkalmasabb, hogy a leesési helyeket jelölni tudja a gyors és pontos apportírozás érdekében. Helyét csak parancsra hagyhatja el.

2. Láb mellett követés vonalhajtásban (értékszám: 3)

Vadászat közben gyakran a kutyának nem kell keresnie, ilyenkor vezetoje lába mellett haladjon és onnan csak parancsra mehet el.

Vizsgán a rendezo vonalba állítja a vizsgázókat és vonalhajtásban indítja el oket. A kutya láb mellett menjen, néhány métert mehet elore vagy hátra is maradhat. Hajtás közben a vizsgázó, vagy a kíséro vadász lövést ad le. Bíró utasítására a kutyát elore kell küldeni, majd visszahívni.

Szabályos végrehajtás:

ha a kutya láb mellett a vezetoje sebességének megfeleloen halad lövésre onnan ne távolodjon el, parancsra menjen elore és visszahívható legyen.

Retriever esetén:

Vadászaton, vagy mesterséges vizsga közben, a feladat végrehajtásából visszahívott retriever a vezeto oldala mellett laza követéssel kell, hogy kövesse vezetoje mozgását a terepen (az oldalkövetési távolság legfeljebb 2 méter lehet).

Parancsra lövés után a retriever irányba küldheto, megállítható és azonnal visszahívható kell hogy legyen.

Mesterséges vizsga esetén vonalhajtásban a retriever vadászkutya részére biztosítani kell lövés utáni szárnyasvad apportírozást.

Bírálni kell:

lövésre, vadesésre a retriever viselkedését. Ha a retriever egyszer kiugrik a vezetoje oldaláról, de visszahívható, meg kell felezni az osztályzatot. Az a retriever, amelyik nem hívható vissza, illetve kétszer beugrik, a vizsgából kizárandó.

3. Behívás, visszahívás, megállíthatóság (értékszám: 6)

Keresés közben a kutya a megszokott jelre (sípra, hangra) azonnal reagáljon és jöjjön vissza vezetojéhez

Szabályos végrehajtás:

ha síp vagy füttyjelre azonnal reagál és visszajön vezetojéhez, vagy megállva várja a további parancsot.

4. Viselkedés lövésre (értékszám: 3)

Minden olyan feladatnál, de foleg keresés közben kell elbírálni és minosíteni a kutya lövésre történo viselkedését.

Ha keresés közben a kutya olyan félelmet mutat a lövésre, hogy a lövés után a munkát nem folytatja, vagy elmenekül, vagy nem akar a vezetojéhez visszamenni, a vizsgából ki kell zárni.

Szabályos végrehajtás:

lövésre a kutya hasaljon, üljön, vagy álljon meg és további parancsig maradjon helyben.

5. Viselkedés vadkeléskor (értékszám: 3)

A vadászatot leginkább az a kutya zavarja, amelyik minden felkelo vad után elrohan.

Vadkeléskor a kutyának nem szabad a vad után beugrani, hanem a vezeto parancsára folytatni kell a keresést, de ha mégis beugrik visszahívható legyen.

Szabályos végrehajtás:

ha vadkelésre a kutya hasal, de legalább helyben marad és nem üldözi a kelo vadat.

Retriever esetén:

A retriever álljon meg (maradjon helyben a további parancsig).

6. Keresés vadászaton (értékszám: 5)

Vizsgán az adott terepnek megfeleloen kerestessünk a kutyával. Lehetoleg 30-40 cm magas növényzettel borított terepen bíráljunk (legelo, lucernás, stb.) A feladatnál azt kell értékelni, és bírálni, hogy a terephez és a változásokhoz - árok, bokrok, stb. - hogyan alkalmazkodik a kutya keresése azért, hogy vezetoje lövéshez jusson. Nem a széles, rohanó keresés a jó, hanem a vad megtalálásának szándéka.

Retriever esetén:

A feladat végrehajtásánál meg kell követelni: a retrievereknél alapveto viselkedési forma a röviden (cso alatti) keresés. Csak az a kutya kaphat erre a feladatra maximális pontszámot, amelyik önállóan végzi ezt a keresési formát. Az eloretartó térölelo mozgásával jutassa lövéshez vezetojét.

7. Együttmuködés a vezetovel, irányíthatóság (értékszám: 4)

Bírálandó, hogy a vizsga során mennyire figyel vezetojére, együtt vadászik-e vele, vagy csak ösztönösen követi. Ugyancsak bírálni kell a kutya irányíthatóságát is.

Retriever esetén:

Vadászaton azt a retrievert küldjük a feladat végrehajtására, amelyik nem látta a lott fácán, ill. nyúl elejtési helyét.

A kutya miután megtalálta a leesési, ill. elejtési helyet, a legrövidebb úton kell, hogy elhozza a lott vadat.

Mesterséges vizsgán: helyezzünk ki két lott vadat, a retriever indítási helyétol kb. 50m-re (a vad egymás közti távolsága legalább 20 méter legyen, a kihelyezést a kutya láthatja).

A vezeto elore jelentse be az elhozás sorrendjét. Ha a kutya teljesíti a feladatot, de nem az elvárt sorrendben, az adandó pontszámot meg kell felezni, ha csak az egyik vadat hozza be, nem értékelheto a feladat végrehajtása (nem teljesített).

8. A vad jelzése, utánhúzás (fajtára jellemzo módon) (értékszám: 4)

Keresés közben kell bírálni. A kutya, ha megérzi keresés közben a vad szagát, azt viselkedésével, mozgásával jelezze. Lassan húzzon a meglapuló vadra és azt szilárdan állva jelezze.

Hiba:

- ha jó széllel jelzés nélkül "belerohan" a vadba, és azt felveri,

- ha a kutya áll és közben a vad elgyalogol

Szabályos végrehajtás:

ha a kutya szilárdan áll, jelzi a vadat és azt a vezetoje "kitaposással" rebbenti fel. A kutya elöl gyalogoló vadat utánhúzással követi és azt fajtájának megfeleloen jelzi.

Retriever esetén:

keresés közben kell bírálni. Ha a kutya keresés közben megérzi a vad szagát, viselkedésével (mozgásával) kell, hogy jelezzen. Szárnyasvadat keltse fel, nyúl esetében ugrasszon, és azonnal álljon meg a további parancsig (maradjon helyben lotávolon belül).

9. Sebzett vad megkeresése csapán (értékszám:6)

A fácánt 100-200 méterre kell elhúzni, úgy hogy közben egy tompaszögu törést készítünk. A csapa indulási helyét néhány kitépett hasi tollal jelezzük, a végén ott hagyjuk az elhúzott fácánt, azt elrejteni nem szabad. Nyílt terepen a csapa készítoje jó széllel, nagy ívben térjen vissza, fedett terepen hagyja a fácánt a csapa végén, majd tovább megy és elrejtozik úgy hogy lássa amikor a kutya a vadhoz ér. A vonszalékot mindig hátszéllel húzzuk! A kutya a csapa húzását nem láthatja! Ezután a bíró megmutatja a csapa indulási helyét, a vezeto a kutyáját 10-15 méteren keresztül követheti pórázon, majd ott szabadon engedi.

Vadászaton a kutya önállóan keresse meg a vad leesési helyét, illetve rálövési helyét. A csapát a kutyának önállóan kell kidolgoznia és a vadat a vezetojéhez kell vinnie.

-ha a csapáról letér, de arra önállóan visszatér nem tekintheto hibának

-ha a csapáról letér és nem tér vissza ahhoz, még kétszer indítható

-ha a kutya nem jut el a vadig, vagy a vadat nem veszi fel és nem hozza vezetojéhez, akkor a feladatot nem teljesítette.

A megtalált vadat a kutya tépés, rágás nélkül vegye fel és vigye vezetojéhez.

10. Lott vad megkeresése légszimattal (értékszám:5)

Fedett, de átlátható terepen kihelyezünk egy darab lott nyulat és azt a kutyával széllel szemben megkerestetjük és elhozatjuk.

A kutyát kb. 50 méterrol indítjuk el keresni, a vezeto kb. 20 méteren keresztül kísérheti. A kutyának önállóan kell megkeresni a vadat, majd azt a vezetojéhez kell vinnie. A vezeto irányíthatja kutyáját, de minél kevesebb paranccsal.

Keresési ido: 5 perc

Bírálandó a kutya igyekezete a vad megtalálására, orr használata és a vad elhozása. Ha a vadat nem hozza el, a feladatot nem teljesítette.

11. Lott vizivad elhozása mélyvízbol (értékszám: 4)

Olyan, lehetoleg vízinövényzettel ritkán borított vízfelületen vizsgáztassunk, ahol a kutyának úszva kell a bedobott kacsát kihozni és vezetojéhez vinni. A kutya ne lássa a kacsa bedobását, lehetoleg légszimattal keresse meg és hozza ki. A vezeto irányíthatja kutyáját.

Keresési ido: 5 perc

Szabályos végrehajtás:

ha egy parancsra keresni indul, felveszi a kacsát és vezetojéhez érve ülve adja át. Ha a kutya partra érve fogást igazít nem hiba, de ha gyömöszöli, megrágja, játszik vele az hibának számít.

Retriever esetében:

a retriever irányba küldhetoés irányítható. Lényeg az, hogy kevés, halk parancsra (sípra) a retriever határozottan reagáljon és lehetoo legrövidebb úton hozza ki a kacsát a vízbol. Vezetojéhez érve elotte álljon meg és addig tartsa a vadat, amíg "ereszd!" parancsot nem kap.

Ha a retriever bármilyen okból leteszi a kacsát, pontlevonás jár érte.

Vízi-, Mezei vizsga vizslák részére (VM)

I. Általános rendelkezések:

1. A vízi mezei vizsga célja a minoségi tenyészállomány kiválogatása vadászati adottságok szempontjából. Magas szinten vizsgálja a fajtára jellemzo vadászati adottságok, illetve az ennek kifejezodéséhez szükséges kiképzettség és fegyelmezettség meglétét.

2. A vízi-, mezei vizsga teljesítése a feltétele az ötnyelvu munkavizsga igazolvány megszerzésének.

3. A vizsgára nevezheto minden rövid és drótszoru vizsla, amelyik az érvényes tenyésztési szabályzat eloírásainak megfelelt (Küllem, alapvizsga és CSD szempontjából egyaránt.). Valamint nevezheto minden VII fcs.-ba tartozó kutya, amelynél a fajta tenyésztéséért felelos szervezet ezt a vizsgát elismeri.

II. feladatok részletes ismertetése:

A. MEZEI MUNKA

Mezei keresés

Keresési ido: 15 perc.

A vezeto minél diszkrétebb módon, minél kevesebb paranccsal és irányítással dolgozzon. Magasabbra kell értékelni az önállóan, kevés parancsra dolgozó vizslát.

1. Orr minosítése: (6)

A kutya orrjóságát a mezei keresés és a lott vad megkeresése légszimattal feladatok során kell értékelni.

Az elbírálásnál értékelni kell: milyen távolságról észleli a kutya a vadat, vadnyomokat, milyen fejtartással fut. Azt a távolságot, ahonnan a kutya a vadat állja, itt nem kell figyelembe venni. A jó orr legbiztosabb jele a nagyobb távolság, ahonnan a vadat észleli, és a magabiztosság a jelzésekben és a vadmegállásban.

A jó orrhasználat abban jut kifejezésre, hogyan használja ki a szelet, hogyan választja meg a keresés módját és a fordulókat a körülmények függvényében, Jó orrhasználat esetén a vizsla mindig a szél felé tartja az orrát, tempóját a szimatvételi lehetoségekhez, az adott terepszakaszhoz igazítja. Fejét keresés közben vízszintesen tartó vizslának mindig jobb az orra, mint az állandóan talajt szimatoló vizslának.

Hibák: A vad megközelítése kis távolságra jó széllel. A vad kihagyása. Stabil állás vad nyomon, csapán, a vad fekvohelyén, stb.

Értékelés: a mezei keresés osztályzatai: - orrjóság

- orrhasználat

Elveszett vad keresése légszimattal: - orrjóság

A három osztályzat átlaga adja a végso osztályzatot az orrminoségre.

2. Keresési mód (5)

A keresés idotartama minden kutyánál összesen legalább 15 perc legyen.

A keresés legyen aktív, intelligens, módszeres és a terephez, idojáráshoz alkalmazkodó. A kutya dolgozzon önállóan, térnyero, a fajtára jellemzo megfelelo tempójú, de egyenletesen és kitartó, túlnyomórészt vágtában – de legalább ügetésben - , magas fejtartással, állandó orrhasználatot és vadászszenvedélyt tükrözoen. A gyorsabb keresés elony mindaddig, amíg a tempó összhangban van a körülményekkel, és nem megy az eredményesség (a vad megtalálása) rovására. A mozgás milyensége legyen a fajtára jellemzo.

A keresés (kilengések) irányát a szélirány határozza meg, a stílus mindig tükrözze, hogy a kutya érzékeli, és figyelembe veszi a szél irányát, erosségét, a szagvételi lehetoségeket. A keresés szélességét (oldalirányú kitérések távolságát) a terepadottságok és a szélviszonyok határozzák meg: a szélesebb a jobb, azonban mindig tudjon kapcsolatot tartani vezetojével. Megfelelo körülmények esetén a kb. 80-100 lépés szélesség elvárható a 4-es osztályzathoz. Minimális követelmény az 50-60 lépés keresési szélesség.

A fordulóknál a kutya mindig vegye figyelembe a szélirányt. Az eloremenést a terület és az idojárási körülmények (szagvételi lehetoség) határozzák meg, de ne legyen több 30 – 40 lépésnél. A kijelölt területet a kutya keresse át és minden alkalmat használjon ki arra, hogy vadat találjon. Jelezze a területen található vadnyomokat, vadfekvéseket, de ezáltal nem lehet töredezett, akadozó a keresés. Ne maradjon ki vad, azonban az esetlegesen kihagyott vad értékelésénél a bírók a körülmények és lehetoségek figyelembevételével döntsenek a minosítésrol.

Hibák: Tervszerutlen, önállótlan, szenvedély nélküli keresés, csak homlokszéllel (elore) keresés. A vezetohöz való tapadás, húzódás, lassú mozgás. Keresés orrhasználat nélkül.

3. Vad jelzése, ráhúzás, utánhúzás (5)

Keresés közben az észlelt vadat a kutyának magabiztosan és egyértelmuen jeleznie kell.

A jelzés után, a helyzet és a vad viselkedése függvényében a kutya vagy azonnal áll, vagy lassuló mozgással a vadra ráhúz, majd a vadat határozottan állja.

Állás után, ha a vad elotte fut, utána kell húznia úgy, hogy ot a gazdája követhesse. Utánhúzáskor a kutya mindig a vezetoje elott, lehetoleg önállóan dolgozzon, maradjon kontaktusban a vaddal. A kutya vezetoje nem elozheti meg a kutyát, nem keresheti a vadat, a kutya és a vad között nem mozoghat, kivéve, ha a bíró a meglapuló vad felkeltésére utasítást ad. Megengedett az utánhúzásra való diszkrét biztatás vagy a kutya csitítása.

Hibák: önállótlan, csak a vezeto parancsára végzett utánhúzás, eredménytelen utánhúzás, a vad kinyomása parancs nélkül, az utánhúzás megtagadása.

4. A vadmegállás (5)

Keresés közben a kutyának a talált vadat nyugodtan és biztosan kell állnia.

A vadmegállás legyen szilárd és kifejezo. Friss vadhelyet, nyomot csak rövid (max. 3-4 mp.) állással szabad jelezni, azután a kutyának önmagát kell korrigálni.

Ismételt vad kihagyás vagy meg nem állás esetében a vizsla 0 osztályzatot kap.

Hibák: rövid vagy nem biztos állás, a vad ido elotti felrebbentése, üres állás, ha parancsra áll,

a vad megtagadása (nem állja meg, elfordul és továbbmegy a megtalált vadtól)

5. Viselkedés vadkelésre és lövésre (3)

A vad felrebbenésekor vagy kiperdülésekor és lövés után a kutyának nyugodtan kell viselkednie, helyben kell maradnia. Maximális osztályzatot csak az a kutya kaphat, amelyik a vezeto egy parancsára helyben marad. Elfogadható, ha a vizsla beugrik, de a vezeto 6-8 lépésen belül leállítja. Lövésfélo vagy lövésérzékeny kutya a vizsgából kizárandó.

6. Vezethetoség, engedelmesség mezon (4)

Ezt a feladatot a teljes mezei munka során kell elbírálni. A kutya kéz vagy hangjelre reagáljon és hajtsa végre a vezetoje parancsát.

A vezethetoség a vezeto és vizsla közötti együttmuködés feltétele. Ezt beszámítjuk az engedelmesség osztályzatba. A vezethetoség fejezi ki a vizsla irányíthatóságát, az állandó kapcsolattartást a vezetovel.

7. Kitartás és gyorsaság keresés közben (4)

A keresés egész ideje alatt a vizslának azonos tempóban, változatlan érdeklodéssel és szenvedéllyel kell keresnie. A vizsla gyorsasága a növényzet, szélirány, idojárás és vadsuruség függvénye. Szabad mozgást engedo növényzetben kívánatos a lendületes keresés.

Elhozások:

8. Lott vad megkeresése légszimattal, feltétlen elhozás (4)

Ido: 10 perc

Egy szárnyas és egy szormés vadat kell kihelyezni az általános eloírások szerint.

A kutyát vezetoje elhozási parancs nélkül keresni küldi a vad irányába. A vizsla önállóan, lehetoleg irányítás nélkül végezze munkáját. (Ha a kutya lényegesen elhagyja a képzeletben kijelölt keresési területet, a vezeto visszairányíthatja oda – ez nem jelent hátrányt az értékelésnél)

Miután a vizsla észlelte a vadat, semmilyen parancs nem adható annak elhozásáig.

A mennyiben a vezeto a vad észlelése és felvétele között parancsot ad, a kutya maximum 2-es osztályzatot kaphat. A kutyának az eloször megtalált vadat hoznia kell, utána a vezeto paranccsal küldheti a második keresésére. A mennyiben a vad megtalálásakor azt nem veszi fel, már az elso vadnál is véglegesen 0 osztályzatot kap.

Ha a szintido alatt csak egy vadat talál meg a kutya, az addig elért osztályzat felét kapja.

A körülményeknek megfeleloen gyors, szenvedélyes, céltudatos, önálló munka, tervszeru kereséssel érdemel maximális osztályzatot.

A feladat végrehajtása közben rész-osztályzatot kell adni a kutya orr-minoségére is, az 1. pontnál leírtak szerint.

9. Szárnyas vad elhozása, átadása (3)

A korrekt elhozás és átadás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható.

A 8-as és 11-es feladatoknál egyaránt értékeljük, és a két részjegy átlaga adja a végso osztályzatot.

10. Lott szormés vad elhozás (3)

Ld. 9. feladat.

A 8-as és 12-es feladatnál egyaránt értékeljük és a két részjegy átlaga adja a végso osztályzatot.

11. Szárnyas vonszalék kidolgozása

A vonszalékot egy töréssel 150 lépés hosszan húzzuk. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

12. Szormés vonszalék kidolgozása (4)

Ido: 10 perc

A vonszalékot két tompa kanyarral, kígyóformában 200 lépés hosszan húzzuk. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

B. VÍZI MUNKA

13. Kajtatás nádban lott vad megkeresésével (5)

Ido: 5 perc

Egy megfeleloen széles és mély nádasban kerestetjük a kutyát. Kb. olyan távolságra az indítás helyétol, hogy a kutya kb. 3-4 perc után érjen oda, bedobunk egy friss lott kacsát a suru nádasba. (Vigyázni kell, hogy a kacsa ne akadjon fel a nádon.) A kutyának a gazdája parancsára a nádat készségesen, megfelelo szélességben és mélységben kell átdolgoznia. A kutya élénkítése és csendes irányítása nem számít hibának. Ha a kutya kijön a nádból, a vezetoje utasítására vissza kell fordulnia.

Amennyiben az összes kajtatási ido kevesebb, mint 4 perc, a vad átadása után tovább kell folytatni a kajtatást. Amennyiben 5 perc alatt nincs meg a vad, de a kutya megfelelo intenzitással dolgozik, a munkaido meghosszabbítható 3 perccel, a bírók megítélése szerint új kacsa is bedobható. (A vad bedobása úgy történjen ebben az esetben, hogy a kutya közben a nádasban dolgozik, nem láthatja a dobást.) Vad terítékre kerülése nélkül az osztályzat 0. A korrekt átadás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható.

Minden kutyának külön nádszakaszt kell biztosítani.

14. Lott kacsa megkeresése mély vízben (5)

szintido: 10 perc

A feladat lényege, hogy az elozoleg meglott kacsát a kutya keresse meg nyílt vízen át a vízállásos nádas szélénél. A kutya a vad bedobását nem láthatja.

A vadkacsát a szemben lévo nádas közelébe dobjuk egy lövés kíséretében úgy, hogy a kutyának legalább 30 métert úszni kelljen és a kutya lehetoleg a nyílt vízrol szagot kaphasson a vadról. Friss, nem szétázott vadat kell használni. Lényeges, hogy a partról ne pillanthassa meg a vadat, tehát a szimata alapján kitartóan keresnie kelljen. A vezeto szükség esetén irányíthatja kutyáját, de a keresés céltudatosságát, önállóságát értékelni kell. Ha a kutya egy ido után a kereséssel felhagy, és csak dobással tudja a vezeto további munkára küldeni, 2-nél jobbat nem kaphat. A vad megtalálása és partra hozása nélkül a munka értékelése 0.

Amikor a kutya megpillantotta a vadat és közeledik hozzá, a vízre kell loni a vad közelébe. Ha a kutya nem folytatja a munkát, hanem kiúszik, a félelem bármilyen jelét mutatja, a vizsgából kizárandó.

15. Lott vízivad elhozása, átadása (3)

Értékelni kell az elhozást és az átadást, de az átadáshoz egy parancs adható Ha a kutya a víz szélénél leteszi a vadat, és nem viszi tovább, 1-esnél jobbat nem kaphat.

A 13. és 14-es feladatoknál egyaránt értékeljük és a részjegyek átlaga adja a végso osztályzatot, azonban egyik részjegy sem lehet 0.

16. Vízkedvelés, munkakedv vízben (2)

Figyelembe kell venni, hogy a vizsla hogyan megy a vízbe, hogyan úszik, szereti-e egyáltalán a vizet, szenvedélyesen, kitartóan dolgozik-e. Amennyiben a kutya csak az után megy be a vízbe, hogy vezetoje valamit a vízbe dobott, 1-nél jobb osztályzatot nem kaphat.

III. Értékelés:

Díjba sorolás:

I. = 240 - 280

II. = 210 - 239

III. = 141 - 209 pont

OSZI TENYÉSZVIZSGA VIZSLAFAJTÁK RÉSZÉRE (OTV)

I. Általános rendelkezések

1. A vizsga célja: megállapítani a fiatal vizsla természetes, örökletes adottságait, különös tekintettel a vadászatra való rátermettségre, amelyek, mint jövendo tenyészvizslánál nagy figyelmet érdemelnek. Fontos az idegrendszeri szilárdság ismételt vizsgálata is.

2. A vizsla vadászatba való bevezetése mezon és vízen erre az idore már befejezodik. Így a kiképzés már gyakran fedi a természetes adottságokat. A bíróknak ezért különösen nagy figyelmet kell szentelni az örökletes tulajdonságok kifejezodésére.

3. A vizsga rendezésének fo követelménye: szárnyas vadban és nyúlban gazdag terület és kello nagyságú náddal benott vizes terület, melyben a vizsla úszni tud.

4. Amennyiben egy bírói kör az összes feladatot bírálja, legfeljebb 8 kutyát lehet beosztani egy csoportba.

II. A feladatok ismertetése:

1. Orrhasználat, orrjóság (6)

A kutya orrjóságát a teljes mezei munka során kell értékelni. Az elbírálásnál figyelembe kell venni: milyen távolságról észleli a kutya a vadat; hogyan használja ki a szelet, a keresés irányát, a terepadottságokat, a szél erosségét, a levego nedvességtartalmát és homérsékletét, a vad fajtáját; a magabiztosságot a jelzésekben; valamint a kutya reagálását olyan vadnyomokra, ahonnan nem látta a vadat szökni, illetve menekülni.

A nyúl kihagyása nem jelenti azt, hogy a kutyának biztosan rossz az orra.

Azt a távolságot, ahonnan a kutya a vadat állja, itt nem kell figyelembe venni (inkább azt, milyen távolságról jelzi).

Jó orrhasználat abban jut kifejezésre, hogy a vizsla mindig a szélre fordul, fejtartását a jó szélirány felé igazítja, tempóját az orrjósághoz, az adott terepadottságokhoz szabja. Fejét keresés közben magasabban tartó vizslának mindig jobb az orra, mint a talajt állandóan szimatoló, csapázgató vizslának.

Az orr elbírálásához alapos megfigyelés, tudás és tapasztalat szükséges. A végso értékelés megállapításánál figyelembe kell venni az „elveszett vad keresése légszimattal" feladatnál tett, orrjóságra vonatkozó megjegyzést.

Hibák:

• A vad megközelítése kis távolságra jó széllel.

• A vad kihagyása, vagy, ha beleszalad a vadba.

• Stabil állás vad nyomon, csapán, a vad fekvohelyén, stb.

• Állandó földön szimatolás, csapázgatás, alacsony fejtartás.

2. Keresési mód (6)

A megfeleloen gyors, egyenletes tempójú, tervszeru, céltudatos, kitartó keresés a követelmény, túlnyomórészt vágtában – de legalább ügetésben - , magas fejtartással, állandó orrhasználatot és vadászszenvedélyt tükrözoen. A keresési stílus összetevoje a harmonikus, fajtára jellemzo mozgás és fejtartás is. A gyorsabb keresés elony mindaddig, amíg a tempó összhangban van a körülményekkel, és nem megy az eredményesség (a vad megtalálása) rovására. A keresésnek mindig tükröznie kell a vadászszenvedélyt és a találni akarást. Lekeresetlen terület lehetoleg ne maradjon, a fordulókat a szélhez igazítsa. Megfelelo körülmények esetén a kb. 80-100 lépés szélesség elvárható a 4-es osztályzathoz. Minimális követelmény a 50-60 lépés keresési szélesség.

A keresés idotartama minden kutyánál legalább 10 perc legyen, de a hiteles bírálat érdekében ezt a bírók meghosszabbíthatják néhány perccel.

Hibák: A fent ismertetettektol való eltérés hibának számít,

• Tervszerutlen keresés,

• csak homlokszéllel (elore) keresés.

• A vezetohöz való túlzott kötodés vagy a kapcsolat hiánya,

• lassú mozgás.

• Keresés orrhasználat és találni akarás nélkül.

3. A vad jelzése, ráhúzás, utánhúzás (4)

Keresés közben az észlelt vadat a kutyának magabiztosan és egyértelmuen jeleznie kell.

A jelzés után, a szituáció és a vad viselkedése függvényében a kutya vagy azonnal áll, vagy lassuló mozgással a vadra ráhúz, majd a vadat határozottan állja.

Állás után, ha a vad elotte fut, utána kell húznia úgy, hogy ot a gazdája követhesse. Utánhúzáskor a kutya mindig a vezetoje elott, kifejezoen, határozottan dolgozzon, lehetoleg mindig maradjon kapcsolatban a vaddal.

A kutya vezetoje nem elozheti meg a kutyát, nem keresheti a vadat, a kutya és a vad között nem mozoghat, kivéve, ha a bíró a meglapuló vad felkeltésére utasítást ad. Megengedett az utánhúzásra történo biztatás vagy a kutya csitítása.

Hibák:

• túl gyors utánhúzás

• a vad kinyomása parancs nélkül

• utánhúzás hiánya

• ha nem lesz meg a vad

4. A vadmegállás (5)

Keresés közben a kutyának a talált vadat annyi ideig kell nyugodtan, biztosan és a fajtára jellemzo módon állnia, amíg a vad föl nem kel, vagy fel nem keltik.

Vadnyomot, fekhelyet a kutyának csak rövid állással szabad jeleznie. A bizonyíthatóan háromszori vad kihagyás (vad meg nem állás) 0-val osztályozandó.

Hibák:

• rövid vagy nem biztos állás

• a vad ido elotti felrebbentése

• üres állás

• ha parancsra áll

• a vad megtagadása (nem állja meg, elfordul és továbbmegy a megtalált vadtól)

5. Viselkedés vadkelésre (3)

A kutya a gazdája által felkeltett, vagy menekülo szárnyas vagy szormés vad kelésére viselkedjék nyugodtan, maradjon helyben. Maximális osztályzatot csak az a kutya kaphat, amelyik a vezeto egy parancsára helyben marad. Elfogadható, ha a vizsla beugrik, de a vezeto 6-8 lépésen belül leállítja.

Hibák:

• a menekülo szárnyas vad után perdül vagy ugrik

• engedetlenség

• egészséges szárnyas vad megfogása

• ha a kutya szormés vadat üldöz, de a gazdája parancsára

abbahagyja, legfeljebb 3-as osztályzatot kaphat

• ha a kutya élo szormés vadat fog (nyúl, üregi nyúl), legfeljebb 2-es

osztályzatot kaphat

• többszöri utánperdülés és vaduzés, valamint többszöri élovad megfogás esetén 0 az osztályzat.

6. Viselkedés lövésre (3)

Vizsgán a vadat nem lojük meg. A lövés után a kutyának nyugodtan kell viselkednie, helyben kell maradnia. A feladat akkor ért véget, amikor a bíró utasítására a vezeto pórázra veszi kutyáját. Maximális osztályzatot csak az a kutya kaphat, amelyik a vezeto egy parancsára helyben marad. Elfogadható, ha a vizsla beugrik, de a vezeto 6-8 lépésen belül leállítja. Lövésfélo vagy lövésérzékeny kutya a vizsgából kizárandó.

7. Engedelmesség mezon, vezethetoség (3)

Ezt a feladatot a teljes mezei keresés során kell elbírálni. A kutya kéz és /vagy hangjelre reagáljon és hajtsa végre vezetoje parancsát.

A vezethetoség a vezeto és vizsla közötti együttmuködés feltétele. Ezt beszámítjuk az engedelmesség osztályzatba.

A vezethetoség fejezi ki a vizsla irányíthatóságát, az állandó kapcsolattartást a vezetovel, valamint az állandó készenlétet a vezeto parancsainak teljesítésére. Az engedelmesség a jó kiképzés kifejezoje, elofeltétele a vadászati használhatóságnak. Az osztályzat megállapításánál figyelembe kell venni az 5. 6. feladatnál nyújtott teljesítményt is.

8. Lott vad megkeresése légszimattal (4)

Ido: 15 perc

A légszimattal keresés lényege, hogy a kutya a bárhol megtalált, kihult vadat felvegye, és vezetojéhez vigye.

Ezt a gyakorlatot növényzettel borított területen végezhetjük el, egy kihult szárnyas vad kihelyezésével.

A vezeto kutyáját 50 méterrol, a bírók által kijelölt helyrol keresésre küldi. A vizsla önállóan, lehetoleg irányítás nélkül végezze munkáját. (Ha a kutya lényegesen elhagyja a képzeletben kijelölt keresési területet, a vezeto visszairányíthatja oda – ez nem jelent hátrányt az értékelésnél)

4-es osztályzatot akkor kap a kutya, ha a körülmények között elvárható gyorsasággal teljesíti a feladatot. Hiba, ha túl sokat kell irányítani, buzdítani. Amennyiben a vad megtalálásakor azt nem veszi fel, véglegesen 0 osztályzatot kap.

A bíró a munka során figyelje meg a kutya orrjóságát, orrhasználatát is, és tegyen erre vonatkozó megjegyzést a bírálati lap megfelelo rovatába.

9. Lott vad elhozás (3)

A korrekt elhozás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható.

10. Szárnyas vonszalék kidolgozása (4)

Ido: 5 perc

A szárnyas vonszalékot 150 métert hosszan, két töréssel húzzuk.

Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

11. Szárnyasvad elhozás (3)

A korrekt elhozás és átadás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható.

Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

12. Nyúlvonszalék kidolgozása (4)

Ido: 5 perc

A nyúlvonszalékot 300 métert hosszan, két töréssel húzzuk. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

13. Szormés vad elhozás (3)

A korrekt elhozás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

14. Kajtatás nádban, lott vízivad megkeresésével (5)

Ido: 10 perc

A feladat lényege, hogy a kutya a kijelölt szakaszt keresse át, hogy az onnan kinyomott, felkeltett vadat a vadász lelohesse, illetve találja meg az oda esett lott vadat.

A bírók egy lott kacsát elozoleg bedobnak a nádasba, és a kutya indítási helyét úgy határozzák meg a terep nehézsége függvényében, hogy a kutyának kb. 5-6 percet kajtatnia kelljen.

A kutyának gazdája parancsára a nádat készségesen, megfelelo szélességben és mélységben (mély vízben lévo nádrészeket is beleértve) módszeresen kell átdolgoznia. A kutya dolgozzon önállóan, de vezetojével maradjon kapcsolatban. A kutya élénkítése és csendes irányítása nem hiba. A vezeto követheti kutyája munkáját a nád szélénél. Ha a kutya kijön a nádból, a vezetoje utasítására vissza kell fordulnia. A megtalált vadat fel kell vennie, el kell hoznia és szabályosan átadnia vezetojének. Amennyiben a vad megtalálásáig a kutya nem kajtatott legalább 5 percet, a bírók utasítást adnak a munka folytatására.

Minden kutyának külön nádszakaszt kell biztosítani.

Hibák: az önállótlan munka, túl gyakori vagy túl hangos bíztatás, ha kikerül a kézbol, és nem tart kapcsolatot vezetojével, ha nem keresi át a rendelkezésre álló területet, ha nem találja meg vagy nem hozza el a vadat.

A vad szintidon belüli meghozása nélkül a feladat értékelése: 0, azonban, amennyiben a bírók úgy ítélik meg a körülményeket és a terep nehézségét, további 5 perc munkaidot engedélyezhetnek, egy új vad bedobásával.

A vad elhozását és átadását a 14. feladatnál kell értékelni.

15. Kajtatás élo kacsa után (6)

Ido: 20 perc

A kutya feladata a vadászat során szárnyazott, vízre eso kacsa nyomának követése és lehetoleg puska elé hajtása.

A vezeto a bíró által megjelölt helyrol indítja, vagy ha az a vízen van, odairányítja kutyáját, akinek a kacsa nyomát követnie kell. Ha megtalálta a vadat, azt hajszolnia kell a feladat befejeztéig. Nem feladat az élo kacsa feltétlen elfogása, ezért, amint a kutya üldözi a kacsát, az elso adandó alkalommal a bíró adjon utasítást a lövésre.

4-es osztályzatot annak a kutyának lehet adni, amelyik a kacsa nyomát teljes biztonsággal követi, majd azt megtalálva hajszolja. Ha a kacsát csaholva követi, ez külön nem jutalmazható. A kutya vezetojének jogában áll kutyáját élénkíteni, illetve irányítani és a parton követni.

Ha a kutya biztosan követi a kacsa nyomát, a rendelkezésre álló idot végigdolgozza, de a kacsa nem kerül terítékre, 4-es osztályzatot kaphat.

Ha a kacsa nem kerül terítékre, a lövést és a mélyvízi elhozást külön feladatként kell elvégezni.

Hibák: Érdeklodés nélküli kajtatás. Többszöri kijövés a vízbol. Azok a kutyák, amelyek az úszónyomot nem veszik fel, illetve a kacsa oket nem érdekli; nem mennek a mélyvízbe, az általuk látott kacsát gazdájuk parancsára sem követik: 0 osztályzatot kapnak

16. Lott kacsa elhozása mély vízbol (3)

Ido: 5 perc

A bíró a vadkacsát kb. 15-20 méterre a mély vízbe dobja. A kutya a kacsa bedobását láthatja. Amikor a kutya a vízben úszik a kacsa felé, a kacsa mellé kell loni. A kutyának a kacsát hoznia kell, és szabályosan átadni (egy parancs adható).

Ha a kutya a lövésre visszafordul, vezetoje parancsára sem megy újra a kacsáért és a vízbol kijön, a kutya a vizsgából kizárandó.

17. Irányíthatóság, engedelmesség a vízben (5)

A bíró utasításainak megfeleloen a vezeto küldje kutyáját elore, parancsra változtasson irányt és tudja tovább elore küldeni.

A kutyának a parancsokat készségesen és gyorsan kell végrehajtani.

III. A vizsga értékelése:

Az értékelés az alábbi minosítési táblázat szerint történik.

A díjba sorolás ponthatárai:

I. díj: 195 – 260 pont

II. díj: 131 – 194

III. díj: 100 – 130

 

Friss blog bejegyzések

Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk!

Békés boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag Új Évet kívánunk minden kedves Sporttársunknak!

Kaposvár - Vadász CAC - 2011. 06. 25.

06_25__074Június 25-én került megrendezésre Kaposváron a Vadász CAC kiállítás. Díva bébi osztályban, Csoda kölyök osztályban és Szeder növendék osztályban indult. Kellemes meleg nyári nap volt, sok kedves...

Bugac és Sanyi - kié lesz a fácán???

Tegnap meglátogatott minket a "kis" Bugac (Magasparti Rutinos). Sanyikával nagyot játszottak, íme erről egy rövid kis videó! :-)

Videó lejátszása

 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel