Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
Versenyszabályzat Angol és kontinentális vizslák CACT Mezei Versenyéhez

1. Az országos mezei versenyek lehetnek:

Mezei versenyek vadelhozás nélkül – amelyeken a vadászható szárnyas vadfajokra, elsosorban fogolyra és fácánra kerestetnek olyan területen, ahol a madár meg tud bújni. A vadfajta a nevezési felhívásban korlátozható. Más vadfajtákkal (pl. szormés vad) szerzett pont is figyelembe veheto az értékelésnél, de ezeknél a hibák nem számítanak, kivéve, ha a kutya üldözi a vadat. Minosítés csak annak a kutyának adható, amelyik szárnyas vadnál szerzett pontot.

Mezei versenyek vadelhozással – amelyeken a keresés a vadászható szárnyas vadfajokra történik, olyan területen, ahol a vad meg tud bújni. Munka közben lehetoleg meg kell loni a vadat. Lövés után a kutyának meg kell keresnie, és el kell hoznia a lelott vadat, elhozás nélkül a kutya nem minosítheto. Ha a kutyának a futam alatt nem volt lehetosége elhozásra, a futam után egy frissen lott szárnyas vadat kell megkerestetni és elhozatni a kutyával. Más vadfajtákkal szerzett pont is figyelembe veheto az értékelésnél. Más vadfaj esetében a hibák nem számítanak, kivéve, ha a kutya üldözi a vadat. Minosítés csak annak a kutyának adható, amelyik szárnyas vadnál szerzett pontot.

2 . A versenyek egyes vagy páros futamban szervezhetoek.

3. A nevezési felhívásban korlátozni lehet a résztvevok körét:

- egy vagy több fajtára

- korábban megszerzett címek, minosítések szerint

- korlátozható a nevezheto kutyák létszáma (a megszabott határ nem lehet kevesebb 12-nél).

Több mint 12 kutya indulása esetén a benevezett kutyákat több csoportra lehet felosztani, amit a rendezo szervezet végez. A startsorrendet sorsolással kell megállapítani.

4. Szervezheto külön junior verseny a fiatal kutyák részére, ahol a részvételi korhatár 30 hónapos kor. A junior versenyeket szóló futamként kell szervezni.

Ennél a versenynél a keresés szenvedélyessége, a futás és a keresés stílusa tekintetében ugyanolyan követelményeket kell támasztani, mint a nyílt versenyeken, de a fegyelem tekintetében bizonyos engedmények tehetoek a minosítések kiadásánál. Ugyanakkor junior-gyoztes cím csak annak a kutyának adható ki, amelyik vadkeléskor és lövéskor is fegyelmezettséget mutat, nem kerül ki a vezeto kontrollja alól.

Junior verseny megszervezheto más országos mezei verseny keretében, ha legalább 4 kutya nevezett junior versenyre is. Ebben az esetben is külön futamot kell szervezni a junior kutyáknak.

5. A CACT és a R.CACT cím csak hibátlan munkát teljesíto kituno minosítést szerzett kutyáknak adható.

Ha egy versenyen teljesítménye alapján több kutya is megérdemli a CACT címet, akkor a legmagasabb pontszámot elért kutya CACT, a második legmagasabb pontszámú kutya R.CACT címet kap. Ha több kutya azonos pontszámot ért el, akkor összevetést (barázst) kell szervezni páros keresés formájában. Az összevetésnél a végso sorrendrol az alábbiak figyelembevételével kell dönteni: a fajtának megfelelo futás (mozgás) és stílus és a keresés szenvedélyessége. Az itt végzett munka nem befolyásolja az addig elért eredményeket, de ha a kutyák nem végeznek kifogástalan munkát, a CACT cím nem adható ki.

6. A kutyák vezetése:

A felvezetoknek és kutyáiknak a bíró rendelkezésére kell állni a verseny egész ideje alatt és követni kell a bíró utasításait.

Futam közben a kutya nem viselhet kényszeríto eszközt és a vezeto csak rendkívül tartózkodó módon használhatja a hang vagy sípjelzéseket. A verseny ideje alatt tilos a kutyát fenyíteni. A versenybol kizárandó az a vezeto, akitol kutyája látható módon fél.

Futam alatt a vezetonek követnie kell a bíró utasításait.

A madár felrebbenése és a lövés idején a vezeto nem érintheti meg kutyáját (kivéve a pórázra vételt) és nem elozheti meg (kivéve, amikor a vezeto rebbenti el a vadat).

7. A futamok lebonyolítása:

A futamokat olyan területen kell lefolytatni, ahol a terület szélessége, nagysága lehetové teszi, hogy a kutya bizonyíthassa képességeit, lendületét, vadászati szenvedélyét. Legyen megfelelo takarás ahhoz, hogy a madár megbújjon, de a növényzet ne tegye lehetetlenné a lendületes vágtában való keresést. Nagyobb növényzet esetén célszeru megkülönbözteto nyakörvet tenni a kutyákra.

Az élo vadat tilos a futam ideje alatt kiereszteni a lekeresendo területre.

Az elso futamnak lehetoleg jó széllel legalább 15 percig kell tartania, kivéve, ha a kutya tartósan vadat üldöz, vagy nyilvánvalóan nem dolgozik szenvedéllyel. (Rendkívül kedvezotlen idojárási viszonyok, pl. kánikula esetén a vezetobíró utasítása alapján a futamok hossza rövidítheto.)

A jó teljesítményt nyújtó kutyák, ha nem volt alkalmuk pontszerzésre, a bírók belátása szerint legfeljebb további két alkalommal hívhatók vissza, ekkor azonban a futamot a kutyáknak adódó elso pontszerzési lehetoség után be kell fejezni.

Minden futam kezdetekor az elso perc alatt az elkövetett hibákat nem szabad figyelembe venni (kivéve a vaduzést) de a szerzett pontokat be kell számítani. Futam közben a bíró utasítására pórázra vett kutyánál, lecsatolás után az elso jobbra és balra fordulónál a vad kinyomása vagy kihagyása nem számít hibának.

Páros futásnál a vezetoknek egymás mellett, egymástól kb. 30 méter távolságra, mindig a bírók kontrollja alatt kell maradni. Nem szabad megengedni, hogy az egyik vezeto hang vagy sípjelek használatával zavarja versenytársa munkáját. Amennyiben ez a magatartás a bíró figyelmeztetése ellenére is folytatódik, a versenyzot ki kell zárni a versenybol.

Minosítéskor elonyben kell részesíteni a szolidabb vezetési stílust. Ultrahang síp használata tilos.

8. A munka értékelése

A bírók pontozással értékelik a munkát. Az adott pontszám kifejezi az egész munka milyenségét, nem korlátozódik a vad körüli teljesítményre, tehát az a kutya, amelyik többször jutott álláshoz, ezáltal nem kap magasabb pontszámot.

Az értékelés szempontjai: orr – mozgás – stílus – fejtartás – gyorsaság és kitartás – állás, szekundásás, utánhúzás – viselkedés vadkelésre és lövésre – viselkedés nyúlnál.

A / * Egy akció lehetoleg a vad távoli jelzésével kezdodik, majd szilárd állás, utánhúzás és a vad felkeltése következik. A madár felrepülése után sörétes fegyverrel a levegobe kell loni (vagy a madarat kell megloni). Amennyiben jogszabályi akadálya van a vadászfegyver használatának egy adott versenyen, akkor minimum 8 mm-es riasztópisztoly használható helyette. A vadmegállás legyen a fajtára jellemzo, szilárd és kifejezo. Szilárd állás közben nem hiba, ha a kapcsolattartás érdekében vezetojére tekint. Friss vadhelyet, nyomot csak rövid (max. 3-4 mp) állással szabad jelezni, azután a kutyának önmagát kell korrigálni. A vadat a bíró parancsára a kutya vagy vezetoje rebbentse fel. Követelmény vadkeléskor a helybenmaradás és nyugalom a lövéskor. Kituno minosítés és CACT cím csak annak a kutyának adható, amelyik korrekten viselkedik vadkelésre és lövésre, vagyis helyben marad (maximum egy lépés engedheto meg) a vezeto parancsa nélkül is. Nagyon jó minosítést kaphat a kutya, ha beugrás után vezetoje vissza tudja tartani. Nyúl kelésekor megengedett a parancsadás. Az akciónak akkor van vége, amikor a vezeto a bíró engedélye után újra pórázra vette kutyáját.

Keresés közben kiperdülo nyúl esetében korrekt a viselkedés, ha a kutya helyben marad, vagy tovább folytatja a munkát anélkül, hogy a nyúl menekülési iránya befolyásolná a keresés irányát.

* Utánhúzáskor a kutya mindig a vezetoje elott, önállóan, kifejezoen, határozottan és könnyedén, a vaddal állandóan kapcsolatban maradva kell dolgozzon. Ne a vad csapáján dolgozzon, hanem légszimattal kövesse a vadat. A távoli (hosszú) utánhúzás akkor elfogadható, ha energikus, határozott és eredményre vezet, közben a kutya nem veszti el a kapcsolatot a madárral. Az utánhúzás megtagadása kizáró hiba.

B/ A keresés legyen aktív, intelligens, módszeres és a terephez, idojáráshoz alkalmazkodó. A kutya dolgozzon önállóan, térnyero, a fajtára jellemzo gyors tempójú, de egyenletes és kitartó vágtában, magas fejtartással, állandó orrhasználatot, vadászszenvedélyt tükrözoen.

A gyorsabb keresés elony mindaddig, amíg a tempó összhangban van a körülményekkel, és nem megy az eredményesség (a vad megtalálása) rovására. A mozgás milyensége legyen a fajtára jellemzo, a felso vonal „hullámzása" miatt az orr ne veszítse el a szagcsóvát.

A keresés legyen kitartó: ha a tempó csökken a futam alatt, a kutya nem kaphat kituno minosítést. Ha lényegesen csökken, akkor ki kell zárni.

A keresés (kilengések) irányát a szélirány határozza meg, a stílus mindig tükrözze, hogy a kutya érzékeli, és figyelembe veszi a szél irányát, erosségét, a szagvételi lehetoségeket. A keresés szélességét (oldalirányú kitérések távolságát) a terepadottságok és a szélviszonyok határozzák meg: a szélesebb a jobb, azonban mindig tudjon kapcsolatot tartani vezetojével. A fordulóknál a kutya mindig vegye figyelembe a szélirányt. Az eloremenést a terület és az idojárási körülmények (szagvételi lehetoség) határozzák meg, de ne legyen több 30 – 50 méternél. A kijelölt területet a kutya keresse át és minden alkalmat használjon ki arra, hogy vadat találjon. Jelezze a területen található vadnyomokat, vadfekvéseket, de ezáltal nem lehet töredezett, akadozó a keresés. Ne maradjon ki vad, azonban az esetlegesen kihagyott vad értékelésénél a bírók a körülmények és lehetoségek figyelembevételével döntsenek a minosítésrol vagy a kutya kizárásáról.

Az orrjóság és orrhasználat értékelése a minosítés alapveto szempontja kell, hogy legyen, azonban ezek megítélésénél a bírók ne gépiesen, csak a szabályokra, hanem szakmai tudásukra és tapasztalataikra támaszkodva, a körülmények alapos értékelésével döntsenek. (Terepadottságok, idojárás.) A jó orr legbiztosabb jele a nagyobb távolság, honnan a vadat észleli, és a magabiztosság a jelzésekben és a vadmegállásban. Bizonytalan, vagy gyenge orrot mutató kutya nem kaphat kituno vagy nagyon jó minosítést.

C/ A szárnyas vad üldözése kizáráshoz vezet. Beugrás (két-három lépés megtétele) esetén kituno minosítés nem adható. (Kivéve a junior versenyeket) Szormés vad esetében a vad üldözése akkor nem kizáró ok, amennyiben a vezeto elso parancsára (legfeljebb 20 méter után) abbahagyja az üldözést.

D/ Páros kereséskor kontinentális vizsláknál a spontán szekundáló kutyát kell elonyben részesíteni. Nem kaphat kituno minosítést az a vizsla, amelyiknek lehetosége volt rá, de nem szekundált. Kötelezo a versenytárs állásának tiszteletben tartása, tehát nem mehet zavaróan a másik közelébe, semmiképp sem futhat el az álló kutya és a vad között!

Angol vizsláknál a spontán szekundálás kötelezo, a vezeto diszkrét segítsége esetén csak nagyon jó minosítést kaphat. Az egyáltalán nem szekundáló angol vizslát ki kell zárni, azonban a bíró felelossége annak értékelése, hogy a kutyának módja volt-e látni álló társát? Angol és kontinentális vizsláknál egyaránt ki kell zárni azt a kutyát, amelyik párja állását nem tarja tiszteletben vagy tartósan akadályozza annak munkáját, ugatással, állandó utána vagy ráfutással, vagy szélsoségesen rossz, tervszerutlen kereséssel. Ki kell zárni azt a kutyát is, melynek vezetoje túl hangos vagy feltuno vezetési stílusával (állandó futkározás, integetés) nyilvánvalóan zavarja párja munkáját.

E/ A bírók nem az akciók száma, hanem azok minosége szerint pontoznak mindig figyelembe véve a keresés milyenségét, különös tekintettel a fajtára jellemzo stílusra, futásra (mozgásra), a szenvedélyességre, az orrjóságra és a fegyelemre. Többre kell értékelni a céltudatos, szenvedélyesen, okosan és eredményesen vadászó vizslát, mint a látványosan, gyorsan, szélesen de nem eléggé szenvedélyesen és célratöroen keresot. Ugyanúgy kevesebbre értékelendo, ha azért, hogy ne hibázzon, röviden, lassan keres, vagy a vezetoje visszatartja.

F/ Oszi mezei versenyeken a lelott vagy sebesült vadat a kutyának hozni kell. Az elhozás csak a bírók utasítása után történhet. Nem kaphat kituno minosítést az a kutya, melynek vezetoje a bírók utasítása elott küldi elhozásra vizsláját. A lott vadért parancs nélkül rohanó vizsla legfeljebb nagyon jó minosítést kaphat.

Nem minosítheto az a kutya, amelyik szárnyas vadat nem hozott. Ha a kutyának a futam alatt nem volt lehetosége vad elhozásra, a futamok után külön feladatban bizonyítsa elhozókészségét. Ebben az esetben egy lövés után kell megkeresnie a kb. 50-60 méter távolságra levo frissen elhullott madarat (A vezeto irányíthatja kutyáját, de annak alapvetoen önállóan kell teljesíteni a feladatot.)

Az osztályozásnál a bírók a lott vad megtalálásának, elhozásának módját is figyelembe veszik. Ülve átadás nem követelmény, de kituno minosítést csak az a kutya kaphat, amelyik közvetlenül vezetojéhez viszi, és addig tartja a vadat, amíg a vezeto el nem veszi tole. Minden esetben követelmény a vad 'tiszta', rágás, tépés, roncsolás-mentes átadása.

G/ Ki kell zárni:

Nem a fajtájának megfelelo stílusban, gyorsaságban kereso kutyát,

az agresszív,

doppingolt,

vezetoje kezébol kimeno kutyát;

amelyik különbözo irányban és különbözo alkalmakkor háromszor szilárdan és tartósan üresen áll;

amelyik két vadat kihagy;

amelyik párja állását nem tartja tiszteletben, vagy társát tartósan akadályozza;

a nem szekundáló angol vizslát;

amelyik tudatosan kinyomja a vadat;

amelyik lövésfélo.

Mezei keresés elhozással - versenyeken ki kell zárni azt a kutyát, amelyik nem apportíroz;

vagy az elhozott vadat károsítja, elássa.

9. Minosítések, címek:

CACT

RES CACT

Kituno 16-20 pont

Nagyon jó 11-15 pont

Jó 6-10 pont

Junior mezei verseny gyoztes

CQN

CQN (Certificat de Qualités Naturelles)

Annak a kutyának lehet kiadni, amely a futam során kiemelkedo örökletes adottságokat bizonyított és vadat is állt, de kiképzési hiba következtében kizárták a versenybol.

 

Friss blog bejegyzések

Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk!

Békés boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag Új Évet kívánunk minden kedves Sporttársunknak!

Kaposvár - Vadász CAC - 2011. 06. 25.

06_25__074Június 25-én került megrendezésre Kaposváron a Vadász CAC kiállítás. Díva bébi osztályban, Csoda kölyök osztályban és Szeder növendék osztályban indult. Kellemes meleg nyári nap volt, sok kedves...

Bugac és Sanyi - kié lesz a fácán???

Tegnap meglátogatott minket a "kis" Bugac (Magasparti Rutinos). Sanyikával nagyot játszottak, íme erről egy rövid kis videó! :-)

Videó lejátszása

 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel