Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
Vízi – mezei verseny vizslák részére

I. A feladatok részletes ismertetése:

I. Mezei munka - Lövés elotti munka

A verseny kiírható páros vagy egyéni kereséssel, amit a rendezö szervezet a nevezési felhívásban közölni köteles.

A páros keresésnél egyszerre két vizsla dolgozik a futam egész ideje alatt. A két vezeto egymástól 30 méter távolságra halad – lehetoleg széllel szemben – és dolgoztatja vizsláját.

A két vizsla egymás munkáját nem zavarhatja. A vezetok minél diszkrétebb módon, minél kevesebb paranccsal és irányítással dolgozzanak úgy, hogy versenytársuk munkáját ne zavarják. Magasabbra kell értékelni az önállóan, kevés parancsra dolgozó vizslát. Ha a bíró úgy ítéli meg, hogy a sok irányítás zavaró lehet a másik vizslának, hívja fel a vezeto figyelmét erre.

A keresés elso percében a kutya által elkövetett hibák nem számítanak, kivéve a vad üldözést. Újraindításkor az elso irányváltásig jobbra és balra a kihagyott vad nem hiba.

1. Orrhasználat, orrjóság (6)

A kutya orrjóságát a teljes mezei munka során kell értékelni. Az elbírálásnál figyelembe kell venni: milyen távolságról észleli a kutya a vadat, hogyan használja ki a szelet, a keresés irányát, a terepadottságokat, a szél erosségét, a levego nedvességtartalmát és homérsékletét, a vad fajtáját és a magabiztosságot a jelzésekben. A nyúl kihagyása nem jelenti azt, hogy a kutyának biztosan rossz az orra.

Azt a távolságot, ahonnan a kutya a vadat állja, itt nem kell figyelembe venni (inkább azt, milyen távolságról jelzi). A kutya reagálását olyan vadnyomokra, ahol a kutya nem látja a vadat menekülni, figyelembe kell venni.

Jó orrhasználat abban jut kifejezésre, hogy a vizsla mindig a szélre fordul, fejtartását a szélirány felé igazítja, tempóját az orrjósághoz, a terepadottságokhoz igazítja. Fejét keresés közben magasabban tartó vizslának mindig jobb az orra, mint a talajt állandóan szimatoló, csapázgató vizslának.

Az orr elbírálásához alapos megfigyelés, tudás és tapasztalat szükséges. A végso értékelés megállapításánál figyelembe kell venni az „elveszett vad keresése légszimattal" feladatnál tett, orrjóságra vonatkozó megjegyzést.

Hibák:

· A vad megközelítése kis távolságra jó széllel.

· A vad kihagyása, vagy, ha beleszalad a vadba.

· Stabil állás vad nyomon, csapán, a vad fekvohelyén, stb.

· Állandó földön szimatolás, csapázgatás, alacsony fejtartás.

2. Keresési mód (5)

A megfeleloen gyors, egyenletes tempójú, tervszeru, céltudatos, kitartó keresés a követelmény, lehetoleg magas orral, vágtában. A keresésnek mindig tükröznie kell a vadászszenvedélyt és a találni akarást. Lekeresetlen terület ne maradjon, a fordulókat mindig a szélhez igazítsa. Ideális tereptol függoen a 100 – 140 méteres keresési szélesség, a vezeto elott kb. 20-50 méterre. A keresési stílus összetevoje a harmonikus, fajtára jellemzo mozgás és fejtartás is.

A keresés idotartama minden kutyánál legalább 15 perc legyen, de a hiteles bírálat érdekében ezt a bírók meghosszabbíthatják néhány perccel.

Hibák: A fent ismertetettektol való eltérés hibának számít.

· Tervszerutlen keresés,

· csak homlokszéllel (elore) keresés, túl kicsi keresési szélesség

· A vezetohöz való túlzott kötodés vagy a kapcsolat hiánya,

· lassú mozgás.

· Keresés orrhasználat és találni akarás nélkül.

· A másik kutya zavarása vagy ahhoz való tapadás, vagy, ha a vezetok egymástól túl nagy távolságra dolgoztatják kutyáikat

3. A vad jelzése, ráhúzás, utánhúzás (4)

Keresés közben az észlelt vadat a kutyának magabiztosan és egyértelmuen jeleznie kell.

A jelzés után, a szituáció és a vad viselkedése függvényében a kutya vagy azonnal áll, vagy lassuló mozgással a vadra ráhúz, majd a vadat határozottan állja.

Állás után, ha a vad elotte fut, utána kell húznia úgy, hogy ot a gazdája követhesse. Utánhúzáskor a kutya mindig a vezetoje elott, önállóan, kifejezoen, határozottan dolgozzon, mindig maradjon kontaktusban a vaddal, csapázás csak akkor elfogadható, ha a vad hátszéllel menekül.

Pozitívan kell értékelni, ha a kutya a menekülo vad elé kerül, és állással rögzíti.

A kutya vezetoje nem elozheti meg a kutyát, nem keresheti a vadat, a kutya és a vad között nem mozoghat, kivéve, ha a bíró a meglapuló vad felkeltésére utasítást ad. Megengedett az utánhúzásra hangjellel történo biztatás vagy csitítás.

A ráhúzás, állás, utánhúzás során a vezeto nem érintheti meg a kutyát.

Hibák:

· túl gyors utánhúzás

· a vad kinyomása parancs nélkül

· utánhúzás hiánya

· ha nem lesz meg a vad

4. A vadmegállás (5)

Keresés közben a kutyának a talált vadat annyi ideig kell nyugodtan, biztosan és a fajtára jellemzo módon állnia, amíg a vad föl nem kel, vagy fel nem keltik.

Vadnyomot, fekhelyet a kutyának csak rövid állással szabad jeleznie. A bizonyíthatóan háromszori vad kihagyás (vad meg nem állás) 0-val osztályozandó, ami a versenybol való kizárást jelenti.

Hibák:

· rövid vagy nem biztos állás

· a vad ido elotti felrebbentése

· üres állás

· ha parancsra áll

· a vad megtagadása (nem állja meg, elfordul és továbbmegy a megtalált vadtól)

· ha elmegy a másik, álló kutya és a vad között (ha bebizonyosodik, hogy ott a vad)

5. Szekundálás (2)

Fakultatív feladat.

A szekundáló kutya a vadat álló vizslát állja. A két kutya semmiképp sem zavarhatja egymást. Kötelezo a versenytárs állásának tiszteletben tartása, tehát nem mehet zavaróan a másik közelébe, semmiképp sem futhat el az álló kutya és a vad között. Ezért, ha az egyik vadmegálláshoz jut, a másikat – amennyiben nem szekundál – vezetoje fektesse le, vagy vegye pórázra.

Ha a vadat álló vizsla a másik zavarása miatt beugrik, ezt nem szabad súlyos hibának tekinteni. A szekundáló kutyát a szekundálás értékelése után a bíró utasítására pórázra kell venni.

Magasabbra kell értékelni a spontán szekundáló kutyát.

6. Viselkedés vadkelésre (4)

A kutya a gazdája által felkeltett, vagy menekülo szárnyas vagy szormés vad kelésére viselkedjék nyugodtan, maradjon helyben. Minden parancs hiba, ami csökkenti az osztályzatot.

Hibák:

· a menekülo szárnyas vad után perdül vagy ugrik

· egészséges szárnyas vad megfogása

· ha a kutya szormés vadat üldöz, de a gazdája parancsára abbahagyja, legfeljebb 3-as osztályzatot kaphat

· többszöri utánperdülés és vaduzés, valamint élovad megfogás esetén 0 az osztályzat.

7. Viselkedés lövésre (3)

Vizsgán és versenyen a vadat nem lojük meg. A lövés után a kutyának nyugodtan kell viselkednie, helyben kell maradnia.

A feladat akkor ért véget, amikor a bíró utasítására a vezeto pórázra veszi kutyáját.

8. Engedelmesség mezon (4)

Ezt a feladatot a teljes mezei keresés során kell elbírálni. A kutya kéz és /vagy hangjelre azonnal reagáljon és hajtsa végre a vezetoje parancsát. Ismételt parancsadás csökkenti az osztályzatot.

A vezethetoség a vezeto és vizsla közötti együttmuködés feltétele. Ezt beszámítjuk az engedelmesség osztályzatba. A vezethetoség fejezi ki a vizsla irányíthatóságát, az állandó kapcsolattartást a vezetovel, valamint az állandó készenlétet a vezeto parancsainak teljesítésére. Az engedelmesség a jó kiképzés kifejezoje, elofeltétele a vadászati használhatóságnak. Az osztályzat megállapításánál figyelembe kell venni az 5., 6. feladatnál nyújtott teljesítményt is.

9. Lott vad megkeresése légszimattal, feltétlen elhozás (5)

Ido: 15 perc

A légszimattal keresés és feltétlen elhozás lényege, hogy a kutya bárhol megtalált, kihult vadat parancs nélkül felvegye, és vezetojéhez vigye.

Ezt a gyakorlatot növényzettel borított területen végezhetjük el.

A vezeto kutyáját legalább 100 méterrol, a bírók által kijelölt helyrol elhozási parancs nélkül a területen mezei keresésre küldi. Amikor a vezeto kb. 50 méterre megközelíti a lott vadakat, a bírók megállítják a vezetot, a kutya folyamatosan tovább keres. Amikor a kutya a lott vad közelébe ér, a vezeto már semmilyen utasítást nem adhat. Amennyiben a vezeto elhozási parancsot ad, a kutya 1-es osztályzatot kap. A kutyának az eloször megtalált vadat hoznia kell, utána azonnal indítani kell a másodikért. A mennyiben a vad megtalálásakor azt nem veszi fel, már az elso vadnál is véglegesen 0 osztályzatot kap.

4-es osztályzatot akkor kap a kutya, ha a körülmények között elvárható gyorsasággal teljesíti a feladatot. Hiba, ha túl sokat kell irányítani, buzdítani.

A bíró a munka során figyelje meg a kutya orrjóságát, orrhasználatát is, és tegyen erre vonatkozó megjegyzést a bírálati lap megfelelo rovatába.

10. Lott vad elhozás (3)

A korrekt elhozás és átadás követelmény.

A két elhozást külön értékeljük, a két osztályzatot összeadjuk és osztjuk kettovel. A hányados adja az osztályzatot.

Ha a kutya csak egy vadat talál meg a megengedett ido alatt, akkor a teljesített munka osztályzatának csak felét kaphatja a 9.- 10. feladatnál is.

11. Szárnyas vonszalék kidolgozása (4)

Ido: 5 perc

A szárnyas vonszalékot 150 métert hosszan, két töréssel húzzuk.

12. Szárnyasvad elhozás (3)

A korrekt elhozás és átadás követelmény.

13. Szormés vad vonszalék (4)

Szintido: 10 perc

A nyulat 300 m hosszan, két töréssel kell meghúzni.

14. Lott nyúl elhozás (3)

A korrekt elhozás és átadás követelmény.

15. Kajtatás nádban (5)

Ido: 10 perc

A feladat lényege, hogy a kutya a kijelölt szakaszt keresse át, hogy az onnan kinyomott, felkeltett vadat a vadász lelohesse.

A kutyának gazdája parancsára a nádat készségesen, megfelelo szélességben és mélységben (mély vízben lévo nádrészeket is beleértve) módszeresen kell átdolgoznia. A kutya dolgozzon önállóan, de vezetojével maradjon kapcsolatban. A kutya élénkítése és csendes irányítása nem hiba. A vezeto követheti kutyája munkáját a nád szélénél. Ha a kutya kijön a nádból, a vezetoje utasítására azonnal vissza kell fordulnia.

Minden kutyának külön nádszakaszt kell biztosítani.

Hibák:

· az önállótlan munka,

· túl gyakori vagy túl hangos bíztatás,

· ha kikerül a kézbol, és nem tart kapcsolatot vezetojével,

· ha nem keresi át a rendelkezésre álló területet.

16. Kajtatás élo kacsa után (6)

Ido: 20 perc

A kutya feladata a vadászat során szárnyazott, vízre eso kacsa nyomának követése és lehetoleg puska elé hajtása.

A vezeto a bíró által megjelölt helyrol indítja, vagy ha az a vízen van, odairányítja kutyáját, akinek a kacsa nyomát követnie kell. Ha megtalálta a vadat, azt hajszolnia kell a feladat befejezéséig. Nem feladat az élo kacsa feltétlen elfogása, ezért, amint a kutya üldözi a kacsát, az elso adandó alkalommal a bíró adjon utasítást a lövésre.

4-es osztályzatot annak a kutyának lehet adni, amelyik a kacsa nyomát teljes biztonsággal követi, majd azt megtalálva hajszolja. Ha a kacsát csaholva követi, ez külön nem jutalmazható. A kutya vezetojének jogában áll kutyáját élénkíteni, illetve irányítani és a parton követni.

Ha a kutya biztosan követi a kacsa nyomát, a rendelkezésre álló idot végigdolgozza, de a kacsa nem kerül terítékre, 4-es osztályzatot kaphat.

Ha a kacsa nem kerül terítékre, vagy lövés nélkül, a lövést és a mélyvízi elhozást külön feladatként kell elvégezni.

Hibák:

· Érdeklodés nélküli kajtatás.

· Többszöri indokolatlan kijövés a vízbol.

Azok a kutyák, amelyek az úszónyomot nem veszik fel, illetve a kacsa oket nem érdekli; nem mennek a mélyvízbe, az általuk látott kacsát gazdájuk parancsára sem követik: 0 osztályzatot kapnak

Ha a vizsla a kacsát megtalálta, azt szemre követi, de rövid ido múlva, vagy ismételten otthagyja és a vezeto parancsára sem megy ismét utána, 0 osztályzatot kap.

17. Lott kacsa elhozása mély vízbol (3)

Ido: 5 perc

A bíró a vadkacsát kb. 15-20 méterre a mély vízbe dobja. A kutya a kacsa bedobását láthatja. Amikor a kutya a vízben úszik a kacsa felé, a kacsa mellé kell loni. A kutyának a kacsát hoznia kell, és korrekten átadni.

Ha a kutya a lövésre visszafordul és vezetoje parancsára sem megy újra a kacsáért és a vízbol kijön, a kutya a versenybol kizárandó.

Amennyiben a 16-os feladat elhozással végzodött, a két elhozásra kapott osztályzat átlaga adja a végzo osztályzatot.

18. Irányíthatóság, engedelmesség a vízben (5)

A bíró utasításainak megfeleloen a vezeto küldje kutyáját elore, parancsra változtasson irányt és tudja tovább elore küldeni.

A kutyának a parancsokat készségesen és gyorsan kell végrehajtani.

II. A verseny értékelése:

a mellékelt táblázat szerint történik.

Minosítés: I. díj: 231 - 280 pont

II. díj: 200 - 230 pont

III. díj: 141 - 199 pont

 

Friss blog bejegyzések

Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk!

Békés boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag Új Évet kívánunk minden kedves Sporttársunknak!

Kaposvár - Vadász CAC - 2011. 06. 25.

06_25__074Június 25-én került megrendezésre Kaposváron a Vadász CAC kiállítás. Díva bébi osztályban, Csoda kölyök osztályban és Szeder növendék osztályban indult. Kellemes meleg nyári nap volt, sok kedves...

Bugac és Sanyi - kié lesz a fácán???

Tegnap meglátogatott minket a "kis" Bugac (Magasparti Rutinos). Sanyikával nagyot játszottak, íme erről egy rövid kis videó! :-)

Videó lejátszása

 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel