Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
SPECIÁLIS MAGYAR VIZSLA VERSENYSZABÁLYZAT (SMV)

A versenyre nevezhetoek azok az FCI által elismert törzskönyvvel rendelkezo rövid és drótszoru magyar vizslák, amelyek elozoleg az érvényes tenyésztési szabályzat eloírása szerint a tenyésztési feltételeknek megfelelnek, és legalább vízi mezei vizsgával rendelkeznek.

A) Mezei munka

– lövés elotti munka

Keresési ido: 15 perc.

A mezei munkánál egyszerre két vizsla dolgozik a futam egész ideje alatt. A két vezeto egymástól 30 méter távolságra halad – lehetoleg széllel szemben – és dolgoztatja vizsláját.

A két vizsla egymás munkáját nem zavarhatja. A vezetok minél diszkrétebb módon, minél kevesebb paranccsal és irányítással dolgozzanak úgy, hogy versenytársuk munkáját ne zavarják. Magasabbra kell értékelni az önállóan, kevés parancsra dolgozó vizslát. Ha a bíró úgy ítéli meg, hogy a sok irányítás zavarja a másik vizsla munkáját, hívja fel a vezeto figyelmét erre.

A keresés elso percében a kutya által elkövetett hibák nem számítanak, kivéve a vad üldözést. Újraindításkor az elso irányváltásig jobbra és balra kivert, vagy elhagyott vad nem hiba.

1. Orrhasználat, orrjóság (6)

A kutya orrjóságát és orrhasználatát a mezei keresés és a lott vad megkeresése légszimattal feladatok során kell értékelni.

Az elbírálásnál értékelni kell: milyen távolságról észleli a kutya a vadat, vadnyomokat; milyen fejtartással fut; hogyan használja ki a szelet, a terepadottságokat.

A jó orr legbiztosabb jele a nagyobb távolság, ahonnan a vadat észleli, és a magabiztosság a jelzésekben és a vadmegállásban. A kutya reagálását olyan vadnyomokra, ahol a kutya nem látja a vadat szökni, illetve menekülni, figyelembe kell venni. Nyúl kihagyása nem jelenti azt, hogy a kutyának biztosan rossz az orra. Azt a távolságot, ahonnan a kutya a vadat állja, itt nem kell figyelembe venni.

A jó orrhasználat abban jut kifejezésre, hogyan használja ki a szelet, hogyan választja meg a keresés módját és a fordulókat a körülmények függvényében. Jó orrhasználat esetén a vizsla mindig a szelet kihasználva, tempóját a szimatvételi lehetoségekhez, az adott terepszakaszhoz igazítja. Fejét keresés közben vízszintesen tartó vizslának mindig jobb az orra, mint az állandóan talajt szimatoló vizslának.

Hibák:

· A vad megközelítése kis távolságra jó széllel.

· A vad kihagyása.

· Stabil állás vad nyomon, csapán, a vad fekvohelyén, stb,

· nem megfelelo fejtartás.

Értékelés:

a mezei keresés osztályzatai: - orrjóság,

- orrhasználat

Elveszett vad keresése légszimattal: - orr minosítése:

A három osztályzat átlaga adja a végso osztályzatot az orrminoségre.

2. A keresési stílus (6)

A keresés legyen aktív, intelligens, módszeres és a terephez, idojáráshoz alkalmazkodó. A kutya dolgozzon önállóan, térnyero, a fajtára jellemzo gyors tempójú, de egyenletes és kitartó vágtában, magas fejtartással, állandó orrhasználatot tükrözoen.

A mozgás milyensége legyen a fajtára jellemzo. A keresés (kilengések) irányát a szélirány határozza meg. A stílus mindig tükrözze, hogy a kutya érzékeli, és figyelembe veszi a szél irányát, erosségét, a szagvételi lehetoségeket. A keresés szélességét (oldalirányú kitérések távolságát) a terepadottságok és a szélviszonyok határozzák meg: a szélesebb a jobb, azonban mindig tudjon kapcsolatot tartani vezetojével. A fordulóknál a kutya mindig vegye figyelembe a szélirányt. Az elorehaladást a terület és az idojárási körülmények (szagvételi lehetoség) határozzák meg, de – a szélirány figyelembevételével – maradjon lotávolságon belül.

A kijelölt területet a kutya keresse át és minden alkalmat használjon ki arra, hogy vadat találjon. Jelezze a területen található vadnyomokat, vadfekvéseket, de ezáltal nem lehet töredezett, akadozó a keresés. Ne maradjon ki vad, azonban az esetlegesen kihagyott vad értékelésénél a bírók a körülmények és lehetoségek figyelembevételével döntsenek.

Hibák :

· tervszerutlen, nem céltudatos vagy önállótlan keresés,

· ha lekeresetlen területrészek maradnak,

· keresés orrhasználat és vadászszenvedély nélkül,

· túl sok elorehaladás az orrjósághoz képest,

· rossz fordulók.

3. Gyorsaság (4)

A vizsla gyorsasága a növényzet, szélirány, idojárás és vadsuruség függvénye. Szabad mozgást engedo növényzetben kívánatos a lendületes vágta.

A gyorsabb keresés elony mindaddig, amíg a tempó összhangban van a körülményekkel, és nem megy az eredményesség (a vad megtalálása) rovására.

Hibák:

· túl gyors, öncélú rohanás, keresés nélkül,

· illetve a lassú, lendület nélküli munka.

4. Kitartás keresés közben (4)

A vizslának ki kell használnia a rendelkezésére álló 15 percet, folyamatosan, azonos tempóban, változatlan érdeklodéssel kell keresnie. A bírálatnál figyelembe kell venni a szélsoséges idojárási körülményeket, az eltéro terepviszonyokat és növényzetet.

5. Vad jelzése, ráhúzás, utánhúzás (4)

Keresés közben az észlelt vadat a kutyának magabiztosan és egyértelmuen jeleznie kell.

A jelzés után, a szituáció és a vad viselkedése függvényében a kutya vagy azonnal áll, vagy lassuló mozgással a vadra ráhúz, majd a vadat határozottan állja.

Állás után, ha a vad elotte fut, utána kell húznia úgy, hogy ot a gazdája követhesse. Utánhúzáskor a kutya mindig a vezetoje elott, önállóan, kifejezoen, határozottan dolgozzon, mindig maradjon kontaktusban a vaddal, alkalmazkodva a menekülo vad sebességéhez. A távoli (hosszú) utánhúzás akkor jó, ha energikus, határozott és eredményre vezet. Csapázás csak akkor elfogadható, ha a vad hátszéllel menekül.

Pozitívan kell értékelni, ha a kutya a menekülo vadat megelozi, és állással rögzíti.

A kutya vezetoje nem elozheti meg a kutyát, nem keresheti a vadat, a kutya és a vad között nem mozoghat, kivéve, ha a bíró a meglapuló vad felkeltésére utasítást ad. Megengedett az utánhúzásra hangjellel történo biztatás vagy csitítás.

A ráhúzás, állás, utánhúzás során a vezeto nem érintheti meg a kutyát.

Hibák:

· önállótlan, vagy csak a vezeto parancsára végzett, vagy túl gyors utánhúzás,

· eredménytelen utánhúzás,

· a vad kinyomása parancs nélkül,

· az utánhúzás megtagadása.

6. A vadmegállás (5)

A lapuló vadat a vizslának mindaddig szilárdan, figuratívan állnia kell, amíg a vad föl nem kel vagy föl nem keltik. A fej – orr magassága általában a vad távolságát jelzi, rendszerint a vad felé mutat. Vadnyomot, fekhelyet csak jeleznie szabad (egész rövid állás).

Ha egy kutya háromnál többször biztosan és különbözo irányban áll vadat eredménytelenül, ezt az orrjóság értékelésénél figyelembe kell venni (a körülmények gondos értékelése mellett). Ha azonban a vadmegállások egy menekülo vadra irányulnak, és végül a vizsla szilárdan megállja a vadat, pozitívan értékelendo.

Hibák:

· rövid vagy nem biztos, nem elég kifejezo állás,

· a vad ido elotti felrebbentése,

· üres állás,

· a vad megtagadása,

· ha parancsra áll

· ha nem áll

Bizonyíthatóan háromszori vad kihagyás vagy kétszeri vad meg nem állás kizárással jár.

7. Szekundálás (2)

Fakultatív feladat.

A szekundáló kutya a vadat álló vizslát állja. A két kutya semmiképp sem zavarhatja egymást. Kötelezo a versenytárs állásának tiszteletben tartása, tehát nem mehet zavaróan a másik közelébe, semmiképp sem futhat el az álló kutya és a vad között. Ezért, ha az egyik vadmegálláshoz jut, a másikat – amennyiben nem szekundál – vezetoje fektesse le, vagy vegye pórázra.

Ha a vadat álló vizsla a másik zavarása miatt beugrik, ezt nem szabad súlyos hibának tekinteni. A szekundáló kutyát a szekundálás értékelése után a bíró utasítására pórázra kell venni.

Magasabbra kell értékelni a spontánul szekundáló kutyát.

8. Viselkedés vadkelésre (3)

A vad felrebbentésére, vagy kirepülésére a vizsla hasaljon, de legalább maradjon helyben (egy mozdulat engedheto csak meg). Minden parancs hiba. Ha az elso parancsra áll csak meg (max. 3 méter után) csak 3-as osztályzatot kaphat. Ismételt parancsadás fél osztályzat levonással jár. Tartós vaduzés esetén 0-s osztályzatot kap.

Ha a keresés közben kiperdülo nyúlra a kutya rámozdul, de a vezeto egy parancsa néhány méteren belül visszafordítja, nem számít hibának.

9. Viselkedés lövésre (3)

A vadat nem lojük meg, lövésre a vizslának helyben kell maradnia. Értékelés a 8. pont szerint.

10. Kapcsolattartás, engedelmesség (4)

A vizslának a kereso munkáját önállóan kell végeznie, de tartsa a kapcsolatot vezetojével, hogy annak kézjellel, síppal vagy szóban adott utasításait azonnal végrehajthassa. Ismételt parancsadás csökkenti az osztályzatot.

Ha a kutya 1 percen túl kikerül a vezeto kezébol, 0-s osztályzatot kap.

B) Lövés utáni munka – elhozások

11. Lott vadak megkeresése légszimattal (feltétlen elhozás) (5)

Szintido: 15 perc

A légszimattal keresés és feltétlen elhozás lényege, hogy a kutya a bárhol megtalált, kihult vadat parancs nélkül felvegye, és vezetojéhez vigye.

A vizsla feladata a két vadat szintidon belül meghozni és szabályosan átadni.

A vezeto kutyáját legalább 100 méterrol, a bírók által kijelölt helyrol, elhozási parancs nélkül a területen mezei keresésre küldi. Amikor a vezeto kb. 50 méterre megközelíti a lott vadakat, a bírók megállítják a vezetot, a kutya folyamatosan tovább keres. Amikor a kutya a lott vad közelébe ér, semmilyen utasítás vagy jelzés nem adható a vad felvételére és elhozására vonatkozóan, különben csak 1-esre értékelheto a munka. A kutyának az eloször megtalált vadat hoznia kell, utána azonnal indítani kell a másodikért. Amennyiben a vad megtalálásakor azt nem veszi fel, már az elso vadnál is véglegesen 0 osztályzatot kap.

A vizsla önállóan, minél kevesebb irányítással végezze munkáját. 4-es osztályzatot akkor kap a kutya, ha a körülmények között elvárható gyorsasággal teljesíti a feladatot. Ha keresokedve csökken, ismételten buzdítani kell – 2-esnél jobbat nem kaphat.

Ha a kutya csak egy vadat talál meg a megengedett ido alatt, akkor a teljesített munka osztályzatának csak a felét kaphatja.

Az elhozásra kapott osztályzat a 13. és 15. pontokba számít bele.

A feladat végrehajtása közben rész-osztályzatot kell adni a kutya orr minosítésére is, az 1. pontnál leírtak szerint.

12. fácán keresése csapán (4)

Szintido: 10 perc. A csapa hossza 300 lépés, két töréssel.

13. Fácán elhozás és átadás (3)

A korrekt elhozás követelmény. A 11. és 12-es feladatok teljesítésekor kell értékelni, és a két osztályzat átlaga adja a végso osztályzatot erre a feladatra.

C) Vízi munka

14. Kajtatás nádban (5)

Ido: 5 perc

A feladat lényege, hogy a kutya a kijelölt szakaszt keresse át, hogy az onnan kinyomott, felkeltett vadat a vadász lelohesse.

A kutyának gazdája parancsára a nádat készségesen, megfelelo szélességben és mélységben (mély vízben lévo nádrészeket is beleértve) módszeresen kell átdolgoznia. A kutya dolgozzon önállóan, de vezetojével maradjon kapcsolatban. A kutya élénkítése és csendes irányítása nem hiba. A vezeto követheti kutyája munkáját a nád szélénél. Ha a kutya kijön a nádból, a vezetoje utasítására azonnal vissza kell fordulnia.

Minden kutyának külön nádszakaszt kell biztosítani.

Hibák:

· az önállótlan munka,

· túl gyakori vagy túl hangos bíztatás,

· ha kikerül a kézbol, és nem tart kapcsolatot vezetojével,

ha nem keresi át a rendelkezésre álló területet.

15. Kajtatás élo kacsa után (6)

Szintido: 15 perc.

A feladat lényege, hogy a kutya a vegye fel a kacsa szagnyomát, azt kövesse, és a rejtozködo vadat lehetoség szerint hozza lövésre. A feladatot a Vadászkutya vizsga és versenyszabályzat XII/2 pontja rendelkezései szerint kell lebonyolítani.

A vezeto a bíró által kijelölt helyrol indítja kutyáját. A kutya önállóan dolgozzon, kövesse a nyomot, keresse meg a kacsát, vagy fogja meg és hozza ki, vagy kitartóan üldözze azt. Az élo kacsa elfogása nem követelmény.

A kutya elott az úszó kacsát lehetoleg meg kell loni, ezért az úszónyom követés elbírálása után a bíró az elso lehetoséggel adjon utasítást a kacsa meglövésére.

Értékelve az orrhasználat, a nyomkövetés és a kutya kitartása lesz. A munka elbírálásakor figyelembe kell venni az idojárást és a körülményeket.

Ha a vizsla a kacsát megtalálta, rövid hajsza után otthagyja és a vezeto parancsára sem folytatja az üldözést – 0 osztályzatot kap. Ha viszont kitartó hajsza után a kacsa meglövésére nincs mód, a bíró engedélyezze a kutya behívását.

Ha a vizsla a lövésre az üldözést abbahagyja, egy osztályzat levonandó. Ha a vezeto parancsára sem fordul vissza a kacsáért, ki kell zárni a versenybol.

16. Irányíthatóság a mélyvízben (4)

A végrehajtásra rendelkezésre álló ido maximum 5 perc.

A feladat végrehajtása során a bíró által kijelölt területen és az általa meghatározott irányba – elore, jobbra vagy balra - kell a vizslának úsznia kb. 20 – 20 métert. Úgy kell a mélyvízben dolgoznia, hogy vezetoje kéz- vagy sípjellel bármely irányba el tudja küldeni.

Az irányítás elbírálása után a bíró utasítására egy segíto a vízbe dob egy kacsát, lehetoleg a kutya közelébe, amit annak hoznia és szabályosan átadnia kell.

17. Vízivad elhozása (4)

Ido: 5 perc

A bíró a vadkacsát kb. 15-20 méterre a mély vízbe dobja. A kutya a kacsa bedobását láthatja. Amikor a kutya a vízben úszik a kacsa felé, a kacsa mellé kell loni. A kutyának a kacsát hoznia kell, és korrekten átadni.

Ha a kutya a lövésre visszafordul és vezetoje parancsára sem megy újra a kacsáért és a vízbol kijön, a kutya a versenybol kizárandó.

Mindegyik vízimunka feladatnál értékeljük, és az osztályzatok átlaga adja a végso osztályzatot.

D) Erdei munka

18-19. Cserkelés és elfektetés (2+3)

A feladatot lehetoleg cserkészúton, vagy szuk nyiladékon kell végrehajtani. A vezeto óvatosan halad, a vizsla póráz nélkül, szorosan láb mellett vagy a vezeto mögött megy. 30 lépés után a vezetonek meg kell állni és figyelnie kell a területet. A vizslának ez alatt nyugodtan kell feküdnie.

Kis ido után folytatják a cserkelést, és mintegy további 20 lépés után a vezeto hasaltatja vizsláját. Az helyben marad és a vezeto 10 lépést tovább cserkel; majd kézjellel maga után hívja a kutyát, amely a jelre óvatosan, zaj nélkül vezetojéhez megy. Itt a vezetoje elfekteti, majd pár lépést elorehaladva befordul a surube, hogy a vizslája ne láthassa. Három perces várakozás után a segíto két lövést ad le. Ezalatt a vizslának nyugodtan fekve kell maradnia. A lövések után egy perccel a vezeto visszatér vizslájához. Ha a lövésre a fejét felemeli, érdeklodést mutat, de fekve marad, helyét nem hagyja el, nem hiba

Hiba:

· ha a vizsla nem követi cserkelés közben vezetoje óvatos mozdulatait,

· ha vezetojétol eltávolodva, önállóan keresni kezd.

· Ha elfektetéskor helyét egy méternél távolabbra elhagyja – 0-ra értékelendo a 19. feladat.

· Ha vizsla felül 1, ha feláll 2 osztályzat levonandó.

20. Vezetékmunka vércsapán (6)

szintido: 20 perc

A vezetékmunkához legalább 6 méter hosszú vezetéket kell használni melyet munka közben teljes hosszában ki kell ereszteni. A vezeto nem mehet a kutya elott vagy mellett, nem használhatja a vezetéket a helyes irányba történo tereléshez.

A vizslának lassú, nyugodt, nem rohanó tempóban kell követnie a csapát, a munka során a vezeto halk szavakkal biztathatja kutyáját, csapakövetés közben megállíthatja, lefektetheti, majd továbbindíthatja. Nem hiba, ha a vizsla röviden letér a csapáról és magát korrigálva azt ismételten felveszi.

A vizslát háromszor lehet ismételten a helyes csapára tenni. Ismételt csapára tételnek kell tekinteni azt, ha ezt a bíró rendeli el. Ha a kutya annyira eltávolodik a csapától (kb. 40 lépés), hogy a bíró megítélése szerint nem tudja azt újból megtalálni, vagy a szomszéd csapákat veszélyezteti, a bíró utasítására a kutya a csapára vissza kell tenni. Ha a vezeto magától észreveszi, hogy a kutya letért a csapáról és visszateszi a helyes csapára: nem számít ismételt csapára tételnek, azonban a kutya bizonytalanságát az osztályozásnál figyelembe kell venni.

A vércsapa munka értékelésénél a kutya teljes munkáját kell figyelembe venni. Hiba, ha a kutya nem érdeklodik a vércsapa iránt; ha idegen csapára tér át és vissza kell tenni a helyes irányba; ha a vezeto gyeplozve próbálja a kutyát irányítani; ha az egész vezetéket nem ereszti ki; vagy hátratekintve a bírók számára elhelyezett jeleket figyeli. (Ebben az esetben elso figyelmeztetésre egy jeggyel kell csökkenteni az osztályzatot, ha ez ismétlodik, akkor 0 a feladat értékelése.)

21. Fakultatív feladatok:

A bírók akkor adnak engedélyt a fakultatív feladat megkezdésére, ha az addigi vezetékmunka osztályzata legalább 3-as.

a. Dermedtre csaholás (4)

Ido: 10 perc

A külön feladatot jelento vezetonél a harmadik bíró a vizsla megfigyelésére, figyelembe véve a szélirányt, a csapa végén rejtozve helyezkedik el.

Korrekt dermedtre csaholás alatt azt értjük, hogy a kutya szabad csapamunkával az utolsó sebágytól a vad közvetlen közelébe kerül (kb. 10 méteres kör). Ezután rövid megszakításokkal addig csahol, míg a vezetoje és a bírók oda nem érkeznek.

A vizslavezeto a második sebágynál lecsatolja a vizslát és a csapa szabadon követésére küldi a kutyát. A vezeto és a kíséro bírók a sebágynál várják a csaholás megkezdését. Legkésobb 5 perccel a lecsatolás után a kutyának 5 percen keresztül rövid megszakításokkal csaholnia kell a dermedt vadat. Öt perces csaholás után a vizsla vezetoje elindulhat a csaholás irányába a csaholó kutyához. A kutya a vadat foghatja, nyalogathatja, ez nem hiba. Ha a kutya nem csahol és visszatér, vezetéken kell folytatnia a munkát.

Utasítás az osztályzáshoz:

Korrekt csaholás a vadnál az elso eloreküldés után 5 percen belül 4-es osztályzat.

5 és 10 perc között 3-as osztályzat.

Ha a kutya 10 percen belül nem csahol, az osztályzat: 0.

Az a kutya, amelyik az engedélyezett 10 percen belül nem folytatja a vezeték munkát, a második sebágytól a vadig, a vezetékmunkájára is 0 osztályzatot kap, mert a vadat nem találta meg, a vad nem került terítékre.

Minden olyan csaholás, amely a vadtól 10 méternél nagyobb távolságra történik, nem fogadható el.

Ha a kutya a különfeladatot nem teljesítette, a vezetékmunkája nem lehet jobb 3-asnál.

b. dermedthez vezetés (3)

Ido: 10 perc

Korrekt dermedthez vezetés alatt azt értjük, hogy a kutya szabad csapamunkával a második sebágytól a vad közvetlen közelébe kerül. Ezután kell a kutyának a vezeto bejelentése szerint, a vezetohöz visszatérve, ot a vadhoz vezetnie. A vizslavezetonek a munka megkezdése elott kell a bíróval közölnie a dermedthez vezetés módját.

A második sebágyig a kutya vezetéken megy. Itt a vezeto a kutyáról lecsatolja a vezetéket és parancsot ad a dermedthez vezetésre. A kutya innen szabadon keresi meg a vadat és 5 percen belül vissza kell térnie a gazdájához, aki ot a bírókkal együtt a második sebágynál várja. A vadnál lévo bíró kürttel jelzi, hogy a kutya a vadnál volt, és onnan visszaindult. A jelzést akkor adja a bíró, amikor a kutya már legalább 50 méterre eltávolodott a vadtól. Amennyiben a kutya elso indításra nem teljesít, a munkát csak vezetéken folytathatja. Ha a kutya a vadat nyalogatja vagy megpróbálja azt elhozni, nem hiba.

Ha a kutya a különfeladatot nem teljesítette, a vezetékmunkája nem lehet jobb 3-asnál. Utasítások a minosítéshez:

Korrekt vezetés az elso 5 percen belüli teljesítés: 4-es osztályzat.

Ha a 5 és 10 perc között teljesít: 3-as osztályzat

Az a kutya, amelyik az engedélyezett 10 percen belül a második sebágytól a vadig nem folytatja a munkát, a vezetékmunkára is 0 osztályzatot kap.

A dermedthez vezetés jelzoapporttal a következoképpen teljesítendo:

Az indítás elott a vezeto felcsatolja a kutya nyakörvére a jelzoapportot, és rá kell tenni a csapára. A kutyának közvetlenül a vadnál kell szájába venni a jelzoapportot és azt a szájában tartva kell vezetojéhez mennie, majd az elore bejelentett módon vezeti vezetojét a vadhoz.

Ha a kutya a küldés után már jelzoapporttal a szájában jelenik meg a vadnál, és úgy megy vissza, azt a végbírónak két hosszú kürtjellel jeleznie kell. Ez a mód nem fogadható el vezetésnél. Ha munka közben a jelzoapportot a kutya bárhol kiejti, és nem veszi újra fel, a vezetés munkája nem fogadható el.

22. Szormés vad keresése erdei csapán (4)

Szintido: 20 perc

A vonszalékot nyúllal kell meghúzni, a csapa 300 lépés hosszú, két tompaszögu töréssel.

23. Nyúl elhozás (3)

A korrekt elhozás követelmény. A 11. és 22 -es feladatok teljesítésekor kell értékelni, és a két osztályzat átlaga adja a végso osztályzatot erre a feladatra.

24. Dúvad megkeresése suru, fedett terepen (4)

Keresési ido: 5 perc

A vizslának suru, bokros, vesszos, csalitos terepet kell aprólékosan átkeresnie. Stílus itt nem követelheto, csak a terület alapos, szisztematikus átjárása, kitartás és szenvedélyesség. A vezeto lassan haladjon párhuzamosan a lekeresendo területtel.

A terület végén (úgy, hogy a kutya cca 3-4 perc múlva érjen oda) ki kell helyezni egy rókát vagy rókapreparátumot, amelyik legalább 3 kg súlyú. A vad könnyen átjárható helyen legyen, az úttól kb. 10 lépésre. A kutyának a vadat hoznia kell, lehetoleg elhozási parancs nélkül. Minden elhozásra utaló parancs egy osztályzat levonással jár.

Nem hiba: ha a vizsla néha kijön, hogy a kapcsolatot tarthassa a vezetovel, de egyetlen jelre folytatnia kell a munkát. Nem hiba, ha a kutya fojtogatja vagy megrázza a dúvadat.

25. Viselkedés loálláson (2)

A versenyzok egyvonalban, egymás mellett 6-10 méterre állnak fel. A vizslát a vezetok elott 3 méterre kell elfektetni póráz nélkül. A „hajtás" a versenyzok elott megy el, legalább két puskával. A versenyzok mögött is halad egy puskás, és minden versenyzo helyett lead egy lövést.

Amíg a hajtás véget nem ér, a vizslának nyugodtan kell feküdnie, ugatással, nyüszítéssel, vonítással nem riaszthatja el a vadat. Minden parancs fél osztályzat levonással jár. Felülés egy osztályzattal, a felállás 2-vel csökkenti a minosítést. Azok a kutyák, amelyek helyüket elhagyják, állandóan vonyítanak vagy ugatnak, 0 osztályzatot kapnak.

(Amennyiben a kutya ültetve van – ezt a feladat megkezdésekor a bíróval közölni kell – és ülve helyben marad: viselkedése levonás nélkül elfogadható. Ezeket a kutyákat a hajtósor végén kell elhelyezni.)

26. Dúvad elhozás akadályon át (3)

Ido: 5 perc

A feladat végrehajtáshoz többféle akadályt is készíthetünk. Készíthetünk olyat, amelynek mind a négy oldalán 70 cm magasságú kerítés van, vagy olyat, amelynek három oldala kerítés, és a negyedik oldal 1 m széles és 80 cm mély árok. Az árkot vízzel is meg tölthetjük. A feladat végrehajtásához szormés dúvadat kell biztosítani. A vezeto vizsláját az akadály elott legalább 5 m távolságra elfekteti, majd a dúvadat az akadályba dobja. Visszamegy a vizslájához és a vizslát elhozásra küldi.

A vizslának a vezeto parancsára a legrövidebb úton az akadályhoz kell futnia, beugrania és a dúvadat fölvéve, az akadályból kiugorva ezt a vezetojéhez kell vinni. A szabályos elhozás itt az összteljesítménybe számít. Minden ismételt parancs fél osztályzat levonást eredményez.

Hibák:

· Ha a vizsla kerülgeti az akadályt,

· ha vonakodva, vagy csak a vezeto ismételt parancsára veszi fel a dúvadat,

· ha rosszul fog és ezért kiejti ugrás közben a vadat,

· vagy nem korrekt az elhozás.

0 osztályzatot kap a vizsla, ha az elso parancstól kezdodoen 5 percen belül nem hozza ki a dúvadat.

A verseny értékelése:

Maximális pontszám: 380 (+ 8 + 16) pont

I. díj: 340-380 pont

II. díj : 285-339 pont

III. díj: 191-284 pont

 

Friss blog bejegyzések

Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk!

Békés boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag Új Évet kívánunk minden kedves Sporttársunknak!

Kaposvár - Vadász CAC - 2011. 06. 25.

06_25__074Június 25-én került megrendezésre Kaposváron a Vadász CAC kiállítás. Díva bébi osztályban, Csoda kölyök osztályban és Szeder növendék osztályban indult. Kellemes meleg nyári nap volt, sok kedves...

Bugac és Sanyi - kié lesz a fácán???

Tegnap meglátogatott minket a "kis" Bugac (Magasparti Rutinos). Sanyikával nagyot játszottak, íme erről egy rövid kis videó! :-)

Videó lejátszása

 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel
 • Magasparti Rutinos Kennel